Талалаївська РДА
Анонси

Гранти міжнародної технічної допомоги

Назад

Конкурс грантів від COSME в напрямках інноваційного дизайну та туризму

Конкурс в рамках Європейської програми підтримки малого та середнього бізнесу (МСП) СOSМЕ «С0S-ЕINЕТ-2017-3-04: С0S-ЕNЕТ-2017-3-04: «Європейська інкубаційна мережа для інновацій, орієнтованих на креативність».

Метою конкурсу є налагодження зв'язків та співпраці між бізнес- інкубаторами та бізнес-акселераторами, які надають підтримку МСП та стартапам в таких напрямах як інноваційний дизайн та туризм.

Відповідно до умов конкурсу до участі допускаються:

- неприбуткові організації (приватні чи громадські);

- бізнес-інкубатори, бізнес-акселератори, лабораторії, університети, науково-дослідні центри;

- державні органи (національні, регіональні, місцеві);

- комерційні організації, які надають підтримку малому та середньому бізнесу.

Кінцевий термін подання заявки для участі в конкурсі - 19.10.2017

Для отримання додаткової інформації по заявці, перейдіть за посиланням https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation

___________________________________________

Конкурс грантів від Фонду «Монсанто»

Основною метою діяльності Фонду «Монсанто» є поліпшення життя людей та зміцнення громад в усьому світі.

Громадські організації можуть подавати до Фонду «Монсанто» пропозиції соціальних проектів для сільських громад. В Україні Фонд «Монсанто» приймає пропозиції проектів для надання грантів за такими напрямами:

• Надання базової освітньої підтримки, спрямованої на покращення освіти в сільських громадах, в тому числі за рахунок підтримки шкіл, бібліотек, наукових центрів, навчальних програм для фермерів та академічних програм, які збагачують чи доповнюють шкільні програми.

• Забезпечення критичних потреб громад за рахунок розвитку продовольчої безпеки, санітарії, доступу до чистої води, громадської безпеки та інших місцевих потреб.

Заявки від організацій на фінансування проектів, подаються протягом двох періодів на рік ( з 1 січня по 28 лютого та з 1 липня по 31 серпня). Мінімальний розмір гранту, що може бути наданий – 25 тис. доларів США. Термін реалізації проекту - до 12 місяців.

Для того, щоб отримати запрошення для подання заявки, потрібно надіслати опис організації та короткий опис проекту англійською мовою, заповнивши форму на сайті (www.monsantofund.org/about/contact/). Якщо Фонд «Монсанто» буде зацікавлений підтримати проект, представник організації надасть код запрошення. Усі грантові заявки та необхідні документи подаються онлайн і повинні бути перекладені англійською мовою.

Зверніть увагу, що організації-заявники повинні бути зареєстровані принаймні за два роки перед поданням заявки і мають надати підтвердження проведення нещодавнього зовнішнього аудиту фінансів організації за міжнародними стандартами.

Додаткову інформацію про міжнародні гранти Фонду «Монсанто» можна отримати за посиланнями: www.monsantofund.org/grants/international та http://www.monsantoglobal.com/global/ua/whoweare/Pages/our-locations.aspx .

___________________________________________

«Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність»

Конкурс грантів «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність», оголошений програмною ініціативою «Права людини та правосуддя» разом з програмною ініціативою «Громадське здоров’я» Міжнародного фонду «Відродження».

Дедлайн - 5 вересня 2017 р. (17.00).

Бюджет конкурсу (грн.): 6 500 000.

Цей конкурс складається з двох лотів, з яких:

Лот №1 - орієнтований на громади, які не мають попереднього досвіду побудови партнерства та розвитку спільних ініціатив заради безпечного середовища в громаді.

Лот №2 - орієнтований на громади, які мають досвід побудови партнерства різних зацікавлених сторін заради вирішення безпекових питань громади та до яких застосовуватимуться додаткові інструменти оцінки готовності громади до реалізації запропонованої ініціативи.

Мета конкурсу

Підтримати формування сталих зв’язків на рівні територіальних громад, що сприяють впровадженню підзвітності поліції, залученості громади до виявлення та вирішення проблем безпеки у громаді, встановленню та підтриманню правопорядку, забезпечують попередження злочинності, розвивають безпечне середовище в громаді на основі діалогу різних зацікавлених учасників на рівні громади.

Учасники: неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання, які мають статус неприбуткової чи благодійної організації та офіційно зареєстровані в Україні.

Вимоги до проектних пропозицій:

Для Лот 1

Перевага надаватиметься проектним пропозиціям, котрі відповідають одному чи декільком з наведених нижче критеріїв:

• пропонують інноваційні підходи до налагодження співпраці між територіальною громадою та поліцією;

• мають чітке бачення можливих шляхів такої співпраці, конкретні механізми взаємодії та продуманий план реалізації;

• враховують місцевий контекст та особливості обраної територіальної громади;

• мають підтверджені домовленості по спільній роботі з органами місцевого самоврядування, Національною поліцією, Міністерством внутрішніх справ.

Проектні пропозиції подаються за формою, визначеною у розділі «Порядок подання проектних пропозицій» для Лот1 цього оголошення, у терміни, визначені цим оголошенням. Проектні пропозиції буде перевірено на відповідність формальним вимогам конкурсу й ті, що відповідатимуть вимогам, буде передано на розгляд конкурсної комісії.

Для Лот 2

Подаються концепції проектних пропозицій за наступною структурою:

• загальна інформація про громаду

• основні цілі концепції та попередні заходи для досягнення цілей

• партнери та досвід співпраці між ними

• очікувані результати (короткострокові та довгострокові)

Концепції подаються у довільній формі, обсягом не більше 3 сторінок А4.

Разом з поданням концепції організації заповнюють оціночну форму.

Заповнена форма буде верифікована шляхом залучення спеціальних оцінників, які додатково комунікуватимуть з організацією та її партнерами.

За результатами роботи оцінників обраним організаціям буде запропоновано подати повні проектні пропозиції. Переможці будуть визначені за результатами оцінки проектних пропозицій.

Обсяги фінансування та терміни виконання

Для Лот 1

Максимальний розмір гранту становить 370 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту - 12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо). Організація повинна буде надати звіт по власному внеску разом із іншими звітами про використання коштів гранту.

Для Лот 2

Максимальний розмір гранту становить 700 000 грн. Максимальний термін реалізації проекту - 12 місяців. Наявність власного внеску від організації-виконавця або з інших джерел буде врахована та стане перевагою для апліканта. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання свого офісу чи обладнання для виконання завдань проекту, тощо).

Порядок подання проектних пропозицій

Для Лот 1

Проектні пропозиції слід подавати українською мовою згідно з вимогами оголошення та аплікаційної форми. До аплікаційної форми слід додати декілька обов’язкових документів, а саме:

• копію свідоцтва про реєстрацію організації;

• резюме усіх осіб, залучених до виконання проекту, із досвідом, який відповідає сфері проектної діяльності;

• лист-підтвердження від органів місцевого самоврядування та від регіональних представництв національної поліції щодо їх участі у реалізації проекту (який зазначатиме, зокрема, їхній запланований внесок в реалізацію проекту).

Аплікаційна форма подається в електронному вигляді на сайт: https://contests.irf.ua/index.php?option=com_user&view=login&return=aHR0cHM6Ly9jb250ZXN0cy5pcmYudWEv. На самій аплікаційній формі обов’язково необхідно прописати назву конкурсу «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність». Аплікаційну форму в паперовому вигляді (оригінал) в двох екземплярах потрібно буде подати після затвердження вашої заявки Експертною радою на адресу Міжнародний фонд «Відродження» - програмна ініціатива «Права людини і правосуддя», вул. Січових стрільців 46, м. Київ, 04053.

Для Лот 2

Концепції проектних пропозицій подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адресу: rol@irf.ua,у темі листа вказати назву конкурсу «Безпечна громада – спільний інтерес, спільна відповідальність Лот2».

Оголошення результатів конкурсу: 15.10.2017.

Контакти: Програмна ініціатива «Права людини та правосуддя», e-mail: rol@irf.ua.

Детально за посиланнями: http://www.gurt.org.ua/news/grants/39864/ та http://www.irf.ua/grants/contests/community_policing_call/.

___________________________________________

Другий український форум Шовкового шляху

16 листопада 2017 року в місті Києві відбудеться Другий український форум Шовкового шляху.

Другий рік поспіль ділові та політичні кола України та Китаю зустрінуться на В2В2G-майданчику щоб обговорити можливості для спільної реалізації проектів, розширення торгівлі, розбудови інфраструктурних об’єктів, розвитку електронної комерції та виходу українських компаній на китайський ринок.

В рамках Форуму планується проведення 6 галузевих панельних сесій (транпортно-логістична, торгово-економічна, інвестиційно-фінансова, науково-технічна, культурна та туристична сфери).

Крім того, під час роботи Форуму буде організована Алея інвестиційних проектів, що презентуватиме інвестиційний потенціал регіонів України. Участь в Алеї інвестиційних проектів сприятиме встановленню прямих ділових контактів, залученню фінансування та розширенню партнерської мережі між бізнесом України та Китаю.

Участь у роботі зазначеного заходу візьмуть представники українського Уряду та Верховної Ради України, три Президенти України (Л. Кравчук, Л. Кучма, В.Ющенко), Посольство КНР в Україні й китайські бізнес кола, а також представники ЗМІ. Цьогоріч поряд із українськими політиками та підприємцями вперше до числа ключових спікерів Форуму увійдуть відомі в Китаї інвестори та представники великого бізнесу. Планується, що в рамках Форуму відбудеться В2В-зустрічі з китайськими інвесторами, які мають тверді наміри реалізувати українсько-китайські спільні проекти.

Програма Форуму та деталі участі – за посиланням: http://forum.silklink.org.

Контактна особа – Похилько Тетяна Євгенівна, тел. +38 067 3821760, e-mail: t.pokhylko@silklink.pro).

___________________________________________

Будівництво сонячної електростанції в Україні китайським інвестором

Інформуємо, що до Українського торговельного представництва в Китаї звернувся представник китайської компанії, яка випускає обладнання для сонячних електростанцій.

Китайська компанія планує реалізувати на території України проекти щодо генерації електроенергії шляхом перетворення енергії сонячного випромінювання у постійний електричний струм з використанням напівпровідникових матеріалів, які проявляють фотоелектричний ефект (фотовольтаїки). З метою впровадження проектів китайський інвестор розглядає наступні варіанти співробітництва:

1. Китайська компанія будує сонячну електростанцію в Україні, надає необхідне обладнання, прилади та допоміжні пристрої, а українська компанія оплачує виконані роботи.

2. Китайська компанія може співпрацювати з українською компанією для реалізації спільного проекту з будівництва сонячної електростанції, а після завершення проекту дохід може бути розділений на акції спільного підприємства.

3. Китайська компанія може безпосередньо інвестувати в проект будівництва сонячної електростанції в Україні, отримавши після виконання проекту вигоду від комерційної діяльності.

______________________________________________

Гранти_Спільні наукові проекти.doc

______________________________________________

Бізнес-можливості для експортерів області.doc

______________________________________________

Премія для юних підприємців від компанії Uniliver.doc

______________________________________________

Конкурс Громадська школа дієвих практик ЄС.doc

______________________________________________

Конкурс єврокомісії Мери за економічне зростання.doc

______________________________________________

Грантова програма_Агросільрозвиток.doc

______________________________________________

Освітній проект від Київстар.doc

______________________________________________

Програма КФМІ_Канада.doc

______________________________________________

Гранти європейська програма Косме.doc

______________________________________________

Гранти USAID Агросільрозвиток.doc

______________________________________________

Грант вимушеним переселенцям, учасникам АТО, мешканцям Чернігівської області на власний бізнес.pdf

______________________________________________

Грант підтримки ініціатив переселенців.doc

______________________________________________

Конкурс громада, що навчається трансформація конфліктів в Україні та Молдові.doc

______________________________________________

Гранти_Міжнародного фонду культурного розмаїття.doc

______________________________________________

Гранти для письменників.doc

______________________________________________

Симпозіум для молоді від WIIS у Вашингтоні.doc

______________________________________________

Всеукраїнський конкурс Неймовірні села України 2017.doc

______________________________________________

Конкурс міні грантів Розвиток волонтерства в громадах.doc

______________________________________________

Стажування у Німеччині за програмою CrossCulture.doc

______________________________________________

Міні гранти програми Старший брат для роботи наставника з дітьми, які втратили батька в АТО.DOC

______________________________________________

Конкурс на отримання грантів підтримки ініціатив громадянської освіти.doc

______________________________________________

Гранти ЄС Молодіжне вікно Східного партнерства.doc

______________________________________________

Конкурс від фонду Глобальна Британія для підтримки демократичного розвитку України.doc

______________________________________________

Конкурс студентських есе Багато мов- один світ 2017.doc

______________________________________________

Стипендіальна програма Німецького федерального фонду екології (DBU).doc

______________________________________________

Конкурс мікропроектів від Посольства Німеччини в Україні.doc

______________________________________________

Грант на реалізацію бізнес ідеї від Платформи розвитку агробізнесу AgroTalks.doc

______________________________________________

Конкурс_Видатні українці Канади.doc

______________________________________________

Конкурс спільних українсько-польських науково-дослідних проектів.doc

______________________________________________

Проект сприяння вирішенню проблем внутрішньо переміщених осіб.doc

______________________________________________

Всеукраїнський конкурс агро-проектів AgroChallenge.doc

______________________________________________

Програма ЄС Creative Europe для творчих та культурних організацій.doc

______________________________________________

Малі гранти для підтримки осіб, що потребують паліативної допомоги.doc

______________________________________________

Конкурс Громадська синергія - посилення участі громадськості в євроінтеграційних реформах.doc

______________________________________________

Конкурс інженерних стартапів Vernadsky Challenge 2017.doc

______________________________________________

Малі гранти на підтримку культурних та освітніх проектів.doc

______________________________________________

Конкурс на отримання фінансуванння від Фінського Фонду Місцевого співробітництва.doc

Назад22 Серпня 2017 11:46
22 Серпня 2017 11:44