Талалаївська РДА
Анонси

Про стан та заходи щодо поліпшення боротьби зі злочинністю та корупцією в районі

Назад

Про роботу із запобігання корупції в районній державній адміністрації

На виконання вимог Законів України «Про запобігання корупції» і «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки» та чинних положень Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», а також інших нормативно-правових актів антикорупційного змісту Талалаївською районною державною адміністрацією протягом 2015 року й І кварталу 2016 року вживались відповідні організаційні і практичні заходи щодо запобігання та протидії корупції.

Робота щодо запобігання та протидії корупції минулого року здійснювалася відповідно до вимог розпорядження в.о. голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 10 грудня 2014 року № 744, яким було затверджено обласний план заходів щодо запобігання проявам корупції на 2015 рік, та виданого на його виконання розпорядження в.о. голови районної державної адміністрації від 30 грудня 2014 року № 352, яким було затверджено аналогічний до обласного районний план заходів, а також розпорядження голови облдержадміністрації від 20 травня 2015 року № 237 «Про програму запобігання та протидії корупції у Чернігівській області до 2017 року» і виданого на його виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 16 червня 2015 року, яким затверджено програму запобігання корупції в Талалаївському районі до 2017 року.

Крім того, на виконання Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, обласною державною адміністрацією розроблено обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 роки, яку затверджено розпорядженням голови облдерж-адміністрації від 21 грудня 2012 року № 486. Відповідно до цього розпорядження в райдержадміністрації розроблено та затверджено завдання і заходи з виконання в районі зазначеної програми. Інформування обласної державної адміністрації про стан реалізації в райдержадміністрації обласного плану заходів щодо запобігання проявам корупції здійснювалося двічі на рік: до 5 серпня і 5 лютого.

Керуючись вимогами обласної державної адміністрації, розпорядженням в.о. голови райдержадміністрації від 14 березня 2013 року № 56 затверджено Перелік посад державних службовців апарату райдержадміністрації і керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

На виконання зазначеного вище розпорядження наказами керівників управлінь райдержадміністрації (управління агропромислового розвитку, фінансового управління, управління соціального захисту населення) у березні 2013 року затверджено аналогічні Переліки посад по кожному з цих управлінь.

На виконання Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки» та розпорядження голови облдержадміністрації від 13 червня 2013 року № 231 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення» розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 червня 2013 року № 146 затверджено заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Талалаївської районної державної адміністрації. Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 розпорядженням в. о. голови райдерж-адміністрації від 30 грудня 2013 року № 396 визначено уповноважену особу в райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, наказами керівників управлінь райдержадміністрації визначено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції по кожному з управлінь райдержадміністрації.

Упродовж 2015 року та І кварталу 2016 року питання щодо стану виконання антикорупційного законодавства, а також щодо запобігання і протидії злочинності в районі розглядались у районній державній адміністрації на засіданні розширеної наради райдержадміністрації і під час проведення навчання працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації.

Так, 27 березня 2015 року на засіданні розширеної наради районної державної адміністрації розглянуто питання «Про стан кадрової роботи, дотримання законодавства про державну службу і запобігання та протидію корупції в структурних підрозділах райдержадміністрації». За підсумками розгляду питання в.о. голови районної державної адміністрації видано розпорядження від 27 березня 2015 року № 91.

У рамках навчання працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації розглядалися питання: «Про вимоги Закону України «Про запобігання корупції»; «Про порядок заповнення державними службовцями декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» тощо.

4 державні службовці райдержадміністрації у 2015 році взяли участь у дистанційній формі постійно діючого тематичного семінару «Забезпечення ефективності запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» та отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» всіма державними службовцями, які працюють у райдержадміністрації та її структурних підрозділах, щороку до 1 квітня подаються декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, про що у встановлений термін інформується обласна державна адміністрація.

Уповноваженою особою в райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції, а також уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції в управліннях райдержадміністрації у 2015 році у визначені терміни здійснено перевірки поданих державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік на своєчасність їх подання та на наявність конфлікту інтересів суб’єктів декларування, про що було складено відповідні акти перевірок.

Декларації керівництва районної державної адміністрації розміщено на офіційному веб-сайті Талалаївської райдержадміністрації.

У 2015 році 3 особи, які претендували на зайняття посад державних службовців у районній державній адміністрації та управліннях райдержадміністрації, успішно пройшли спеціальну перевірку. Випадків відмови в призначенні на посади державних службовців у зв’язку з непроходженням спеціальної перевірки не було.

У 2015 році на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 районною державною адміністрацією надіслано до визначених органів документи стосовно заступників голови, керівника апарату, керівників структурних підрозділів райдержадміністрації та апарату райдержадміністрації для проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади». Проведеною перевіркою в райдержадміністрації не виявлено посадових осіб, які відповідно до Закону не можуть обіймати посади, на яких вони в цей час працюють.

Усі призначення на посади державних службовців у районній державній адміністрації та її структурних підрозділах здійснюються на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством. На офіційному веб-сайті Талалаївської райдержадміністрації в рубриці «Запобігання проявам корупції» розміщуються антикорупційні матеріали, які періодично оновлюються.

Протягом 2015 року та за період з початку цього року державні службовці Талалаївської районної державної адміністрації за корупційні правопорушення до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягувалися.

Також за вказаний вище період до райдержадміністрації не надходили відомості про випадки притягнення до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства посадових осіб місцевого самоврядування району.

У роботі районної державної адміністрації та її структурних підрозділів і надалі планується приділяти значну увагу виконанню антикорупційного законодавства України та вжиттю профілактичних заходів, спрямованих на запобігання вчиненню посадовими особами корупційних правопорушень.

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації Ю.В.Гужва

__________________________________________

Про роботу із запобігання корупції в районній державній адміністрації (за 2014 рік і І квартал 2015 року)

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Національної антикорупційної стратегії на 2011 – 2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, Талалаївською районною державною адміністрацією у 2014 році та протягом І кварталу 2015 року вживались організаційні і практичні заходи із запобігання проявам корупції.

Робота щодо запобігання проявам корупції здійснювалася відповідно до вимог розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 23 грудня 2013 року № 533, яким було затверджено обласний план заходів щодо запобігання проявам корупції на 2014 рік, та виданого на його виконання розпорядження голови районної державної адміністрації від 08 січня 2014 року № 2, яким було затверджено подібний до обласного районний план заходів.

Крім того, на виконання Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р, обласною державною адміністрацією розроблено обласну програму запобігання і протидії корупції на 2013 – 2015 роки, яку затверджено розпорядженням голови облдерж-адміністрації від 21 грудня 2012 року № 486. Відповідно до цього розпорядження в райдержадміністрації розроблено та затверджено завдання і заходи з виконання в районі зазначеної вище програми.

На виконання розпорядження в.о. голови обласної державної адміністрації від 10 грудня 2014 року № 744, яким затверджено план заходів щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області на 2015 рік, в.о. голови районної державної адміністрації видано розпорядження від 30 грудня 2014 року № 352, яким затверджено план заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Талалаївського району на 2015 рік, виконання якого знаходиться на постійному контролі в райдержадміністрації.

Інформування обласної державної адміністрації про стан реалізації в райдержадміністрації обласного плану заходів щодо запобігання корупції здійснюється двічі на рік: до 5 серпня і 5 лютого. Керуючись вимогами обласної державної адміністрації, розпорядженням в.о. голови райдержадміністрації від 14 березня 2013 року № 56 затверджено Перелік посад державних службовців апарату райдержадміністрації і керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву корупції.

На виконання зазначеного вище розпорядження наказами керівників управлінь райдержадміністрації (управління агропромислового розвитку, фінансового управління, управління соціального захисту населення) у березні 2013 року затверджено аналогічні Переліки посад по кожному з цих управлінь.

На виконання Указу Президента України від 23 квітня 2013 року № 229/2013 «Про План заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012–2020 роки» та розпорядження голови облдержадміністрації від 13 червня 2013 року № 231 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення» розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 червня 2013 року № 146 затверджено заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Талалаївської районної державної адміністрації.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 розпорядженням в. о. голови райдерж-адміністрації від 30 грудня 2013 року № 396 визначено уповноважену особу в райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції.

Крім того, наказами керівників управлінь райдержадміністрації визначено уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції по кожному з управлінь райдержадміністрації.

У рамках навчання працівників апарату райдержадміністрації та начальників і спеціалістів відділів, служб і управлінь райдержадміністрації упродовж 2014 року та І кварталу 2015 року проводилися заняття, на яких, зокрема, розглядалися питання: «Про вимоги Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»; «Про порядок заповнення державними службовцями декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»; «Про Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки»; «Про вимоги Закону України «Про запобігання корупції» тощо.

Відповідно до вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» всіма державними службовцями, які працюють у райдержадміністрації та її структурних підрозділах, щороку до 1 квітня подаються декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, про що у встановлений термін інформується обласна державна адміністрація.

Уповноваженою особою в райдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції, а також уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення корупції в управліннях райдержадміністрації у 2014 році у визначені терміни здійснено перевірки поданих державними службовцями декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік на своєчасність їх подання та на наявність конфлікту інтересів суб’єктів декларування і логічний та арифметичний контроль декларацій, про що було складено відповідні акти перевірок.

Протягом 2014 року 5 осіб, а за І квартал 2015 року 3 особи, які претендували на зайняття посад державних службовців у райдерж-адміністрації та її структурних підрозділах, успішно пройшли спеціальну перевірку, після чого їх було призначено на посади. Випадків відмови в призначенні на посади у зв’язку з непроходженням спеціальної перевірки не було.

Усі призначення на посади державних службовців у районній державній адміністрації та її структурних підрозділах здійснюються на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством.

Варто зазначити, що за період 2014 року і І квартал 2015 року державні службовці Талалаївської районної державної адміністрації за корупційні правопорушення до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягувалися.

Також за вказаний вище період до райдержадміністрації не надходили відомості про випадки притягнення до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства посадових осіб місцевого самоврядування району.

У повсякденній роботі районної державної адміністрації та її структурних підрозділів постійно приділяється увага виконанню антикорупційного законодавства України та вживаються профілактичні заходи, спрямовані на запобігання можливому вчиненню посадовими особами корупційних правопорушень.

Завідувач сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації Ю.В.Гужва

__________________________________________

Назад18 Жовтня 2017 08:56
03 Жовтня 2017 16:25