Сайт працює у тестовому режимі. Попередня версія - http://taladm.cg.gov.ua/old

01 січня 1970

Оголошення
про проведення конкурсу на за
йняття вакантної посади
головного лікаря 
Комунальної організації (установи, закладу)
«Талалаївська центральна районна лікарня»

Правові підстави проведення конкурсу: передбачені ст. 15 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 16 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я», постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2017 №1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20.08.2018 №318 «Про проведення конкурсу на зайняття посади головного лікаря», розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07.09.2018 №339 «Про утворення конкурсної комісії на зайняття посади головного лікаря».

Найменування установи:  Комунальна організація (установа, заклад) «Талалаївська центральна районна лікарня».

Юридичне та фактичне місцезнаходження установи: 17200, Україна, Чернігівська область, смт Талалаївка, вул. Центральна, 63.

Основні напрямки діяльності установи: надання кваліфікованої медичної допомоги населенню  району.

Статут та структура установи додаються відповідними додатками до цього інформаційного оголошення.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Комунальної організації (установи, закладу) «Талалаївська центральна районна лікарня» складають: загальний фонд - 11 млн. 133 тис.грн.; спеціальний фонд –120 тис. грн.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення.

Кінцевий термін прийняття документів 25.09.2018 до 17:00 год.

Документи приймаються за адресою: Талалаївська районна державна адміністрація, вул. Центральна, буд. 3, смт Талалаївка, Чернігівської області, поштовий індекс 17200.

Довідки за телефоном: (04634) 2-16-23, та електронною поштою: taladm_post@cg.gov.ua.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1, постанови КМУ від 27.12.2017 № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

- резюме у довільній формі;

- автобіографію;

- копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

- згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2, постанови КМУ від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

- конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

- довідку МВС про відсутність судимості;

- медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

- попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3, постанови КМУ від 27.12.2017 року № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

- заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4, постанови КМУ від 27.12.2017 № 1094 «Про порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я»;

- підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента: Єдині кваліфікаційні вимоги для керівників закладів охорони здоров’я (головних лікарів обласної, центральної міської, міської, центральної районної та районної лікарень). затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117 «Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників», ВИПУСК 78 «Охорона здоров'я» (зі змінами), який погоджений з Міністерством праці та соціальної політики України - повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина", післядипломна спеціалізація за фахом «Організація і управління охороною здоров'я». Вища кваліфікаційна категорія за лікарською спеціальністю та за фахом «Організація управління охороною здоров'я». Стаж роботи за лікарською спеціальністю для головного лікаря центральної районної лікарні - не менше 7 років, та за фахом «Організація управління охороною здоров'я» - не менше 5 років. Стажування в органах управління вищого рівня.

Повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, нормативні документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони здоров'я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Конкурсні пропозиції: 

Конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу на три роки, в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника установи із зазначенням істотних умов контракту:

За виконання обов’язків, передбачених контрактом, керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

посадового окладу, визначеного за відповідним тарифним розрядом Єдиної тарифної сітки;

підвищень посадового окладу (за наявність кваліфікаційної категорії, за роботу у шкідливих та важких умовах);

надбавок (за вислугу років, високі досягнення у праці, почесне звання тощо);

доплат (за науковий ступінь тощо);

премії, розміри якої залежать від особистого внеску в загальні результати роботи закладу.

Розмір премії встановлюється відповідно до положення про преміювання за погодженням з Органом управління майном; допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу під час надання основної щорічної відпустки; матеріальної допомоги у сумі не більше ніж один посадовий оклад на рік.

Дата і місце проведення конкурсу:

Проведення конкурсу розпочинається з 07.09.2018, строк проведення конкурсу становить 30 календарних днів - до 06.10.2018 року включно. Про час проведення конкурсу учасників буде повідомлено додатково.

Місце проведення конкурсу за адресою: Талалаївська районна державна адміністрація, вул. Центральна, буд.3, смт Талалаївка, Чернігівської області, поштовий індекс 17200.

 Додатки:

Статут Комунальної організації (установи, закладу) «Талалаївська центральна районної лікарні»

Структура Комунальної організації (установи, закладу) «Талалаївська центральна районна лікарня.

СТАТУТ.pdf

структура комунальної організації.pdf