22 липня 2011

Посадова особа відповідальна за організацію доступу до публічної інформації

Керівник апарату районної державної адміністрації

тел.(04634) 2 -15- 47

Вебер Оксана Андріївна

Місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію:

17200, смт Талалаївка вул.Центральна, 3

Кабінет загального відділу апарату райдержадміністрації

Головний спеціаліст загального відділу 

тел.(04634) 2-15-47

факс (04634) 2-15-47

e-mail: tladm_post@cg.gov.ua

Кукса Людмила Михайлівна

 

Порядок доступу до публічної інформації
в районній державній адміністрації

 

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від  18  травня  2011 року № 181

 

Порядок

доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації

 

     

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

Залежно від змісту запиту, він направляється першому заступнику голови, заступнику голови, керівнику апарату райдержадміністрації (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється в загальному відділі і надсилається адресату.

Районна державна адміністрація надає відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», вона відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що заявник повідомляється письмово.

Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

 

Голові районної державної адміністрації

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

_______________________________

(ПІБ або назва юридичної особи,

_______________________________

_______________________________

поштова (електронна) адреса, контактний телефон)

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити)

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто

(необхідне підкреслити)

_________________ _________________

(дата) (підпис)

Запит подається головному спеціалісту з питань діловодства апарату райдержадміністрації.

Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»