Талалаївська РДА
Анонси

Проект Концепції реформування місцевого самоврядування

Назад

Обговорення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади відбулося в усіх сільських радах Талалаївського району, під час зустрічі з колективом центральної районної лікарні та на сесії районної ради. Прийняті рішення підтримати дану Концепцію. Обговорення тривають.

Відділ інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

_______________________________________________________________________________

«Реалізація у регіонах завдання Президента України щодо обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування»

(на виконання рішень Ради регіонів під головуванням Президента України 21 березня 2013 року)

1. СУТЬ ЗАВДАННЯ (ДОРУЧЕННЯ, ІНІЦІАТИВИ) ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Проблема вдосконалення інституту вітчизняного місцевого самоврядування, а разом з тим і всієї державної політики щодо розвитку регіонів, давно набула своєї актуальності. Відверто кажучи, ще з набуттям Україною незалежності потрібно було докорінно переглянути всю систему регіонального управління. Але за 20 років кардинальних зрушень не відбулося. Було ухвалено низку законодавчих актів, що регулюють питання регіонального розвитку, діяльність органів самоврядування і виконавчої влади на місцях.

Верховна Рада ратифікувала Європейську хартію місцевого самоврядування, але її положення не узгоджуються з прийнятою за рік до того Конституцією України. Тож, Україна, відповідно до взятих на себе міжнародних зобов’язань, мала внести відповідні зміни до Основного закону, чого так і не відбулося. В цілому, вітчизняне місцеве самоврядування залишається на законодавчому рівні, зафіксованому Конституцією 1996 року. Та головне - до останнього часу не було офіційно затвердженої концепції реформ, де було б визначено мету і способи її досягнення.

І лише з ініціативи Президента України Віктора Януковича у листопаді 2011 року під час Міжнародних муніципальних слухань, ініційованих Державним фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні, дорученням щодо розробки плану дій реформування місцевого самоврядування було оголошено старт найважливішої реформи для нашої держави.

На виконання зазначеного доручення Глави держави були зроблені важливі кроки для реалізації реформи, яка передбачає створення умов для розвитку повноцінного місцевого і регіонального самоврядування в Україні.

Рефреном прозвучала ця тема і на засіданні Ради регіонів 21 березня 2013 року.

Як зазначив Президент України Віктор Янукович, «реформа місцевого самоврядування має відбуватися на засадах децентралізації владних повноважень, консолідації ресурсного забезпечення та стратегічного планування розвитку територіальних громад; вона має бути продуманою, прорахованою у часі, зваженою, послідовною, узгодженою з іншими розпочатими структурними реформами в державі».

На думку Президента України, від організації виконання цієї роботи будуть залежати терміни та успіх змін, спрямованих на створення сучасної, ефективної, конкурентоздатної України.

Разом з тим, справжня реформа, як вважає Президент України, має враховувати інтереси усіх зацікавлених сторін.

Саме тому за дорученням Президента України Віктора Януковича сьогодні організовано широке обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

ЩО ВЖЕ ЗРОБЛЕНО В КРАЇНІ, ЩО ПЛАНУЄТЬСЯ ЗРОБИТИ

2.1. Проблематика, етапи реалізації

Як зазначив Президент, ми маємо говорити відверто – нинішня система місцевого самоврядування на місцях неефективна і суттєво стримує розвиток нашої країни. З цієї точки зору важливим є усвідомлення проблемних питань, які суттєво стримують розвиток місцевого самоврядування.

По-перше, ми маємо нераціональну систему підпорядкування та компетенцій, непрозору схему делегованих та власних повноважень органів місцевого самоврядування, застарілі проблеми місцевих бюджетів, проблеми подрібнення адміністративно - територіальних одиниць, що знижує надання публічних послуг та спричиняє недофінансування та дотаційність територіальних громад і регіонів, недостатньо прозору систему міжбюджетних відносин на фоні складної фінансової ситуації в країні.

Проблемним питанням є також відсутність належної інституційної бази місцевого самоврядування на регіональному та субрегіональному рівнях. Як наслідок, органи місцевої влади виявляються неспроможними ефективно надавати громадянам України соціальні послуги.

Не менш важливою є проблема адміністративно-територіального устрою. Конституція України не встановлює чіткої ієрархії адміністративно-територіальних одиниць в системі територіального устрою, не визначає рівнів адміністративно-територіального устрою та не встановлює вимог, яким мають відповідати адміністративно-територіальні одиниці різного рівня.

Проблеми ускладнюються здійсненням повноважень органами місцевого самоврядування в межах складних муніципальних утворень.

В Україні лише 9 областей не мають так званих «матрьошок».

Як результат – конфлікт компетенцій, малоефективне управління розвитком територій.

Вирішення цих та інших проблем передбачає реалізація реформування місцевого Концепції самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Стратегічною метою Концепції є формування ефективної системи територіальної організації влади.

Зокрема, проект Концепції передбачає:

- запровадження обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади;

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних (самоврядних) і делегованих повноважень;

- розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та системі органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності;

- максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм демократії.

Завдання реформи, визначені проектом Концепції, передбачають максимальне забезпечення доступності та якості публічних послуг. Реалізацію завдань проекту Концепції заплановано здійснити двома етапами. Україна має знайти власну модель, яка б враховувала і кращий світовий досвід, і національну специфіку, регіональні особливості, історичну спадщину та менталітет населення.

Світовий досвід підтверджує, що спроможні громади, при наявності необхідних повноважень та ініціативи, здатні налагоджувати плідну міжрегіональну співпрацю, створюючи ефективну і гнучку систему протидії глобальним викликам сучасного світу. Ми розуміємо, що головним ресурсом будь-якої реформи є її людський потенціал. Адже лише та реформа має майбутнє та досягне результату, яка буде підтримуватися у суспільстві і яку розуміють люди.

Адже, як зазначив Президент України Віктор Федорович Янукович, йдеться насамперед про «забезпечення повсюдності місцевого самоврядування, формування і забезпечення діяльності територіальних громад та їхніх органів, головним завданням яких має бути покращення умов життя людей, оперативне та якісне надання їм публічних послуг, поліпшення умов сталого розвитку територій».

Всі ми маємо усвідомити, що в України з’явився історичний шанс – зробити важливий крок у державному будівництві, але, якщо нічого не робити, змін не буде. Краще нам усім об’єднуватись сьогодні для вирішення існуючих проблем, оскільки завтра їх вирішувати буде набагато складніше.

Реформа, закладена в Концепцію, не самоціль, а відповідь на потребу суспільства. Реформа місцевого самоврядування має увійти в органічний симбіоз із процесом вдосконалення системи освіти, охорони здоров’я, ЖКГ як невід’ємна складова модернізації України.

Альтернативи реформі немає, це історичний шлях, яким має пройти Україна як демократична європейська держава. Реформа місцевого самоврядування - це іспит на зрілість для влади і суспільства, але ми успішно його складемо!

2.2 . Нормативно-правові засади, оновлення законодавства.

У Національному плані дій на 2013 рік Президент визначив як пріоритетне завдання - розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради проекту Закону про право територіальних громад на об'єднання та проекту Закону про співробітництво територіальних громад.

Концепція також ставить за мету максимальне залучення населення до прийняття управлінських рішень, сприяння розвитку форм демократії участі на місцях. Надання загальним зборам громадян за місцем проживання, згідно із законом, широкого права громадського контролю за владою. Створення при органах місцевого самоврядування консультативно-дорадчих органів для проведення консультацій з громадськістю. Забезпечення права територіальних громад на місцевий референдум.

Минулого року Верховною Радою був прийнятий Закон «Про громадські об’єднання». До Національного плану дій на 2013 рік Президентом В. Януковичем включено питання щодо внесення на розгляд Парламенту законопроектів «Про місцевий референдум» та «Про органи самоорганізації населення» в новій редакції.

Отже, у результаті реформи має з’явитися свідома громада, яка не стане очікувати «милості божої» чи державної, а буде здатна ставити питання розвитку територій, знаходити шляхи їх розв’язання самостійно або через кооперацію із сусідами. Довіру населення влада може отримати через співпрацю з громадськістю, і вона повинна так робити. Надання послуг, організаційні й виконавчі функції мають здійснювати посадовці, яким довіряють і які користуються авторитетом у людей, досвідчені, відповідальні менеджери, професіонали своєї справи, які вміють знаходити правильні рішення, не боятися освоювати нові методи і практики. А також депутати місцевих рад, які повною мірою усвідомлюють свою відповідальність перед виборцями і здатні працювати на користь громад, чиї інтереси представляють.

Звідси постає питання підготовки кадрів.

Потрібно по-перше, законодавчо врегулювати питання служби в органах місцевого самоврядування.

Уже доопрацьовано та підготовлено для внесення на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Також сформовано план Уряду щодо створення системи безперервної освіти службовців органів місцевого самоврядування і підготовки депутатів місцевих рад.

2.3. Конкретні результати.

Отже, реалізація Концепції забезпечить:

• належну правову, організаційну та матеріальну спроможність територіальних громад, органів місцевого самоврядування;

• доступність адміністративних та соціальних послуг, підвищення їх якості;

• формування ефективної територіальної системи місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, здатної забезпечити сталий соціально-економічний розвиток відповідних адміністративно-територіальних одиниць;

• стимулювання економічного розвитку територій за рахунок удосконалення механізмів впливу органів місцевого самоврядування на визначення пріоритетів місцевого економічного розвитку.

Зрозуміло, що все це вимагає зважених кроків щодо законодавчого вирішення проблем місцевого та регіонального розвитку в контексті виробленої державної регіональної політики, бюджетної, податкової та муніципальних реформ із дотриманням положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

3. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ РЕГІОНІВ

Підвищення громадської активності та нові підходи Концепції мають сформувати наступну модель: влада через консультації із громадськістю визначає пріоритети і задачі, разом, знов-таки через консультації, визначають шляхи їх розв’язання. Таким чином можна досягти консенсусу між громадськістю та владою, без якого неможливо реалізувати такі масштабні й тривалі реформи.

Для цього потрібно розуміння і підтримка з боку населення, місцевої та регіональної влади.

Отже наші головні завдання –

• роз’яснити людям суть цієї реформи, які переваги отримає кожна громада, кожна родина, коли Концепція реформування місцевого самоврядування буде втілена;

• зібрати, узагальнити, обґрунтувати пропозиції від громад до Концепції, щоб найкращим чином провести у державі модернізацію місцевого самоврядування.

Назад24 Липня 2017 10:49
24 Липня 2017 10:39