До уваги  автоперевізників!

Оголошується конкурс  на перевезення пасажирів  на приміському автобусному маршруті загального користування  «м. БАХМАЧ - с. КУРІНЬ»

Умови проведення конкурсу на маршруті

Конкурс на  перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться відповідно до статті 43 Закону України «Про  автомобільний транспорт» та  «Порядку проведення  конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (далі Порядок),   затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 із змінами та доповненнями.

Для забезпечення належної якості  та безпеки  перевезень пасажирів на автобусних маршрутах внутрішньорайонного сполучення, згідно з Порядком  визначення  класу комфортності автобусів, сфери їхнього  використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від  12.04.2007 № 285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів на приміських маршрутах – А,В, I,II,III.

У переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, окремо вказувати резервні транспортні засоби та  транспортні засоби, пристосовані для   перевезення осіб з інвалідністю та  інших маломобільних груп населення.

Документи на участь у конкурсі подаються організатору конкурсу у 2-х закритих конвертах з позначкою №1 та №2. На конвертах вказується дата проведення конкурсу по оголошенню, назва претендента. В конверті №1 подаються документи за формою згідно з додатками 1-4 (постанова КМУ від 07.02.18  № 180), в конверті №2 – інформація про те, на який об’єкт конкурсу подає документи  перевізник-претендент (заява).

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається перевізнику-претенденту, який пропонує транспортний засіб пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Перевізникам-претендентам  необхідно надавати документи щодо підтвердження даних, зазначених в анкеті, за які здійснюється нарахування балів відповідно до Переліку показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 4 до Порядку).

Ознайомитись з переліком необхідних та рекомендованих документів для подання на участь у конкурсі та отримати зразки документів можна на веб-сайті Бахмацької райдержадміністрації.

Конкурс  відбудеться  - 26 листопада  2019 року об 11.00 годині за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація. Реєстрація учасників конкурсу до 10.00 години.

Кінцевий термін подання документів перевізниками-претендентами на конкурс – 12 листопада 2019 року включно за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація.

            УВАГА! За більш детальною інформацією про: розклад  руху автобусів на маршруті, пасажиромісткість транспортних засобів, щодо умов та об'єкту конкурсу, заповнення анкети тощо, можна звернутись до сектору економічного розвитку райдержадміністрації за контактним телефоном: (04635) 3-11-38.

 

Оголошення про надання пропозицій до проєкту Програми  економічного і соціального розвитку Бахмацького району на 2020 рік

 

У районі розпочато роботу над  проєктом  програми економічного і соціального  розвитку Бахмацького району  на 2020 рік  (далі – проєкт Програми).

Законодавчим підґрунтям для розробки Програми  є :

 Закон України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”.

Постанова  Кабінету Міністрів України  від 26 квітня 2003 р. № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету”.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25.09.2019 року № 544 «Про розроблення проєкту Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік».

Запрошуємо усіх активних громадян, представників бізнесу, громадських організацій, представників громад сіл, міст  та селища  району долучитись до розробки  Програми.

 Пропозиції  просимо надати до 25 жовтня 2019 року  сектору економічного розвитку райдержадміністрації  за формою, що додається.

ФОРМА

№ п/п

Координати особи, що надає пропозицію (П.І.Б./назва юр.особи )

Зміст пропозиції

Потреба в коштах на реалізацію заходу (джерела фінансування)

Очікувана ефективність від впровадження пропозиції, реалізації заходу

 

 

 

 

 

 

Контакти: (04635) 3-11-38, e-mail: e-mail: bahadm_post@cg.gov.ua

 

 

Щорічний конкурс "Кращий товар Чернігівщини"

 

Порядок проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий товар Чернігівщини»

 

Оголошення про проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий товар Чернігівщини» - 2019

На виконання заходів з підтримки товаровиробників у рамках обласної Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради сьомої сесії сьомого скликання від 20.12.2016 № 6-7/VII (із змінами і доповненнями), розпорядження голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 10.07.2019 № 403 «Про проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий товар Чернігівщини» - 2019» 12 липня 2019 року оголошується початок щорічного обласного конкурсу «Кращий товар Чернігівщини» - 2019 (далі - Конкурс), організатором якого є Департамент економічного розвитку облдержадміністрації.

До участі у конкурсі запрошуються суб’єкти малого і середнього підприємництва, які зареєстровані та займаються виробництвом продовольчих товарів та промислових товарів для населення на території області. Документи із заявками на участь у конкурсі приймаються упродовж місяця з дати оголошення. Кінцевий термін  подання документів – 11 серпня 2019 року.

Більш детальну інформацію щодо умов проведення Конкурсу можна отримати на офіційному вебсайті Чернігівської обласної державної адміністрації в рубриці «Чернігівщина, купуй рідне»/Щорічний конкурс «Кращий товар Чернігівщини»/ Порядок проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий товар Чернігівщини».

Для участі у зазначеному заході просимо надавати пакет документів на поштову (вул. Шевченка, 7, м. Чернігів, 14000) та електронну адресу
(Е-mail: der_post@cg.gov.ua) Департаменту економічного розвитку обласної державної адміністрації відповідно до Порядку проведення щорічного обласного конкурсу «Кращий товар Чернігівщини» (додаток №4 до обласної Програми), затвердженого рішенням вісімнадцятої сесії Чернігівської обласної ради сьомого скликання від 26.06.2019 № 9-18/VII.

Телефони для довідок: (0462) 66-91-59, 67-58-34.

 

До уваги суб’єктів малого і середнього  підприємництва!

Сектор економічного розвитку Бахмацької райдержадміністрації проводить конкурс оцінки та відбору підприємницьких проектів (бізнес-планів) для кредитування за рахунок коштів, передбачених на ці цілі в районному бюджеті.

Фінансування здійснюється за пріоритетними напрямками розвитку малого та середнього підприємництва:

- сільське, лісове та рибне господарство;

- машинобудування, виробництво машин та устаткування;

- легка промисловість;

- деревообробна промисловість (виготовлення дерев’яних конструкцій для житлового будівництва, меблів, столярних виробів тощо);

- виробництво будівельних матеріалів;

- будівництво та ремонтно-будівельні роботи;

- виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, приладобудування та інформаційних технологій (освоєння та розробка високотехнологічних виробів, впровадження інновацій, розробка нових програмних продуктів);

- виробництво електроенергії з відновлювальних джерел енергії та відходів, альтернативних видів палива, виробництво опалювальних приладів, які працюють на твердому паливі, впровадження енергозберігаючих технологій;

- запровадження виробничих процесів з використанням місцевої сировини та відходів виробництва, організація переробки сміття;

- туристична та рекреаційна сфери (розвиток готельного бізнесу, сільського, «зеленого» туризму, народних промислів, розробка нових туристичних маршрутів, виготовлення сувенірної продукції тощо);

- мистецтво, спорт, розваги та відпочинок;

- громадське харчування;

- надання платних послуг населенню, в тому числі транспортних, побутових, посередницьких, інформаційно-консультаційних тощо;

- виробництво продуктів харчування;

- охорона здоров’я та соціальна сфера.

Фінансово-кредитна підтримка надається на конкурсних засадах суб’єктам малого підприємництва, які здійснюють діяльність у пріоритетних напрямках, у формі фінансового кредиту через уповноважені банки строком до 5-ти років під 16% річних в національній валюті. Сума фінансування до 1,0 млн гривень, пільговий період до 6-ти місяців, власний внесок у проект не менше 25%.

Перевага надаватиметься проектам, впровадження яких передбачає ефективне використання бюджетних коштів, спрямованих на створення додаткових робочих місць, збільшення обсягів виробництва та надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відібрані за результатами проведеного конкурсу проекти будуть рекомендовані Державній організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва по Чернігівській області» для включення їх до переліку проектів, які за рішенням Інвестиційної ради фонду можуть підлягати подальшому пільговому кредитуванню.

Крім того, з метою розширення можливості доступу суб’єктів малого та середнього бізнесу до кредитних ресурсів, між районною державною адміністрацією, районною радою та ПАТ «Державний ощадний банк України» укладено договір про співробітництво, в рамках якого суб’єкти господарювання району отримують доступ до фінансових інструментів підтримки, таких як компенсація відсотків за кредитами та часткове їх погашення за рахунок коштів районного бюджету.

Термін подання інвестиційних проектів (бізнес-планів) до сектору економічного розвитку райдержадміністрації (м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, 3-й поверх) – до 01 липня 2019 року.

Телефон для довідок – (04635) 3-11-38.

 

 

 

ПPOTOKOЛ №11 від 26.03.2019 p. чергового засідання Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Бахмацького району на об'єкті № 20 маршрут "м. Бахмач - с. Бахмач-І"

 

ПPOTOKOЛ №10 від 19.02.2019 p. чергового засідання Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Бахмацького району на об'єкті № 19 маршрут "м. Бахмач - с. Бахмач-І"

 

 

«До уваги власників автотранспорту !

Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Бахмацька районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі  Бахмацького району Чернігівської області, на такий об’єкт конкурсу: маршрут «Бахмач-Красне».

Умови проведення конкурсу на маршруті

Бахмач-Красне

Конкурс на  перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться відповідно до статті 43 Закону України «Про  автомобільний транспорт» та  Порядку проведення  конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному  маршруті загального користування,   затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 із змінами та доповненнями (далі Порядок).

Для забезпечення належної якості  та безпеки  перевезень пасажирів на автобусних маршрутах внутрішньорайонного сполучення, згідно з Порядком  визначення  класу комфортності автобусів, сфери їхнього  використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від  12.04.2007 № 285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів на приміських маршрутах – А,В, I,II,III.

Документи на участь у конкурсі подаються організатору конкурсу у 2-х закритих конвертах з позначкою №1 та №2. На конвертах вказується дата проведення конкурсу по оголошенню, назва претендента. В конверті №1 подаються документи, що додаються до заяви, в конверті №2 – інформація про те, на який об’єкт конкурсу подає документи  перевізник-претендент (заява).

У переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, окремо вказувати резервні транспортні засоби.

УВАГА! Перевізник-претендент повинен виконувати перевезення на автобусному маршруті загального користування транспортними засобами запропонованими у конкурсній пропозиції.

Перевізникам-претендентам  необхідно надавати документи щодо підтвердження даних викладених у заяві та документах, визначених пунктом 29 Порядку.

Ознайомитись з переліком необхідних та рекомендованих документів для подання на участь у конкурсі та отримати зразки документів можна на веб-сайті: bahadm.cg.gov.ua, рубрика Економіка/ Оголошення.

Конкурс  відбудеться   17 жовтня  2018 року об 11.00 годині за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація. Реєстрація учасників конкурсу до  10.00 год.

Кінцевий термін подання документів перевізниками-претендентами на конкурс – 3 жовтня  2018 року включно за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація.

УВАГА! За більш детальною інформацією про: розклад  руху автобусів на маршруті, пасажиромісткість транспортних засобів, щодо умов та об'єкту конкурсу, заповнення анкети тощо, можна звернутись до сектору економічного розвитку райдержадміністрації.


ПPOTOKOЛ №12 від 08.10.2019 p. засідання Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Бахмацького району, на визначення переможця конкурсу на об'єкті №21 (маршрути "Бахмач - Дмитрівка" та "Голінка - Бахмач"

 

ПPOTOKOЛ №9 від 24.07.2018 p. чергового засідання Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Бахмацького району за об'єктом конкурсу "Голінка - Бахмач"

 

До уваги власників автотранспорту!

Відповідно до статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку  проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (із змінами), Бахмацька районна державна адміністрація (Організатор перевезень) оголошує повторний конкурс з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування, що не виходить за межі  Бахмацького району Чернігівської області на такий об’єкт конкурсу: маршрути  «Голінка-Бахмач» та «Бахмач-Дмитрівка»

Умови проведення конкурсу на маршрутах

Голінка-Бахмач та Бахмач-Дмитрівка

Конкурс на  перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться відповідно до статті 43 Закону України «Про  автомобільний транспорт» та  «Порядку проведення  конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»,   затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 зі змінами та доповненнями.

Для забезпечення належної якості  та безпеки  перевезень пасажирів на автобусних маршрутах внутрішньорайонного сполучення, згідно з Порядком  визначення  класу комфортності автобусів, сфери їхнього  використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від  12.04.2007 № 285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів на приміських маршрутах – А,В, I,II,III.

У переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, окремо вказувати резервні транспортні засоби та  транспортні засоби, пристосовані для   перевезення осіб з інвалідністю.

Документи на участь у конкурсі подаються організатору конкурсу у 2-х закритих конвертах з позначкою №1 та №2. На конвертах вказується дата проведення конкурсу по оголошенню, назва претендента. В конверті №1 подаються документи за формою згідно з додатками 1-4 (постанова КМУ від 07.02.18  № 180), в конверті №2 – інформація про те, на який об’єкт конкурсу подає документи  перевізник-претендент (заява).

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається перевізнику-претенденту, який пропонує транспортний засіб пристосований для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Перевізникам-претендентам  необхідно надавати документи щодо підтвердження даних, зазначених в анкеті, за які здійснюється нарахування балів відповідно до Переліку показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 4 до Порядку).

Ознайомитись з переліком необхідних та рекомендованих документів для подання на участь у конкурсі та отримати зразки документів можна на веб-сайті: bahadm_post@cg.gov.ua, рубрика Економіка/ Оголошення.

Конкурс  відбудеться  - 24 липня  2018 року об 11.00 годині за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація. Реєстрація учасників конкурсу до  10.00 год.

Кінцевий термін подання документів перевізниками-претендентами на конкурс – 09 липня  2018 року включно за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація.

УВАГА! За більш детальною інформацією про: розклад  руху автобусів на маршруті, пасажиромісткість транспортних засобів, щодо умов та об'єкту конкурсу, заповнення анкети тощо, можна звернутись до сектору економічного розвитку райдержадміністрації за контактним телефоном: (04635) 3-11-38.

 


ПPOTOKOЛ №8 від 16.04.2018 p. чергового засідання Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі Бахмацького району за об'єктом конкурсу "Голінка - Бахмач"


Умови проведення конкурсу на маршруті Бахмач-Красне

Конкурс на  перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування проводиться відповідно до статті 43 Закону України «Про  автомобільний транспорт» та  Порядку проведення  конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному  маршруті загального користування,   затвердженого  Постановою Кабінету  Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 із змінами та доповненнями (далі Порядок).

Для забезпечення належної якості  та безпеки  перевезень пасажирів на автобусних маршрутах внутрішньорайонного сполучення, згідно з Порядком  визначення  класу комфортності автобусів, сфери їхнього  використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від  12.04.2007 № 285, на маршрутах протяжністю до 150 км допускається використання автобусів категорій М2 (повна маса до 5 т) та М3 (повна маса більше 5 т). Клас автобусів на приміських маршрутах – А,В, I,II,III.

У переліку транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, окремо вказувати резервні транспортні засоби.

Документи на участь у конкурсі подаються організатору конкурсу у 2-х закритих конвертах з позначкою №1 та №2. На конвертах вказується дата проведення конкурсу по оголошенню, назва претендента. В конверті №1 подаються документи, що додаються до заяви, в конверті №2 – інформація про те, на який об’єкт конкурсу подає документи  перевізник-претендент (заява).

У разі коли учасники конкурсу набрали однакову кількість балів, перевага надається перевізнику-претенденту, який пропонує транспортний засіб пристосований для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (для приміських маршрутів).

Перевізникам-претендентам  необхідно надавати документи щодо підтвердження даних, зазначених в анкеті, за які здійснюється нарахування балів відповідно до Переліку показників нарахування балів за системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів (додаток 4 до Порядку).

Перевізникам-претендентам рекомендується надавати графічні зображення транспортних засобів заявлених на конкурс у форматі «.jpg, .jpеg» до початку засідання Конкурсного комітету на електронних носіях інформації.

Ознайомитись з переліком необхідних та рекомендованих документів для подання на участь у конкурсі та отримати зразки документів можна на веб-сайті: bahadm.cg.gov.ua, рубрика Економіка/ Оголошення.

Конкурс  відбудеться  - 24 квітня  2018 року об 11.00 годині за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація. Реєстрація учасників конкурсу до  10.00 год.

Кінцевий термін подання документів перевізниками-претендентами на конкурс – 10 квітня  2018 року включно за адресою: 16500, м. Бахмач, вул. Першотравнева, 36, Бахмацька районна державна адміністрація.

УВАГА! За більш детальною інформацією про: розклад  руху автобусів на маршруті, пасажиромісткість транспортних засобів, щодо умов та об'єкту конкурсу, заповнення анкети тощо, можна звернутись до відділу економічного розвитку райдержадміністрації за контактним телефоном: (04635) 3-31-12.


До уваги  автоперевізників   району!

З 17 березня  2018 року  діють зміни, внесені урядом  до постанови  КМУ  від 03.12.08  № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу  з перевезення  пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

Відповідно  до змін     для участі у конкурсі на визначення  перевізника на приміському автобусному маршруті  перевізникам-претендентам  необхідно  подавати    організатору  перевезень документи за формами згідно з додатками 1-4.