Дошкільна освіта в м.Чернігові

За даними проведеного державного статистичного спостереження, виховний процес та навчання найменших жителів в обласному центрі на кінець 2019 року забезпечували 57 закладів дошкільної освіти: 2 дитячі садки, 52 ясла-садочки та 3 інші заклади. Кожен другий із них – комбінованого виду, 42% –  загального розвитку, три спеціальні заклади та один санаторний. Завантаженість закладів становила 116 дітей у розрахунку на 100 місць.

Щоранку садочки зустрічали понад 11 тис. вихованців. Серед них 913 дітей з особливими освітніми потребами, 98 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Понад 30 закладів мали спеціальні групи, які відвідували 896 дітей, у тому числі з порушенням слуху, мови, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату та затримкою психічного розвитку. У 20 садочках працювали інклюзивні групи для 548 вихованців, у двох – діяли санаторні групи для 162 дітей. Ще в одному закладі 13 малюків перебували цілодобово.

         Роботу закладів дошкільної освіти забезпечували 1,4 тис. педагогічних працівників та 1,6 тис. працівників технічного персоналу. Переважна більшість педагогічних працівників (93%) мала освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра, спеціаліста або магістра, кожен третій був у віці до 35 років.

Головне управління статистики у Чернігівській області

Освіта

Головним завданням влади у галузі освіти є забезпечення належних умов для функціонування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. З цією метою у районі продовжується реалізація 14 районних програм, що мають на меті розвиток освітянської галузі.

Право громадян на отримання освіти забезпечують 6 загальноосвітніх навчальних закладів І–ІІІ ступенів, 4 - І–ІІ ступенів, 1 - І ступеню, 13 дитячих дошкільних закладів, Куликівський районний Центр позашкільної освіти та Дитячо-юнацька спортивна школа. Освітня галузь району задовольняє потребу населення в здобутті повної загальної середньої та позашкільної освіти.

Дошкільна освіта – первинна ланка єдиної системи виховання й навчання. У районі реалізується цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки, відповідно до якої створюються можливості для отримання дошкільної освіти.

Здобуття дошкільної освіти у районі забезпечують 13 дошкільних установ, у яких виховується 406 дітей. Охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х років до 6-ти складає 97%. У всіх дошкільних установах району створено належні умови для організації життєдіяльності та оздоровлення дітей.

У 2017-2018 навчальному році у школах району навчається 1252 учні. Через складну демографічну ситуацію в районі останніми роками зберігається тенденція до зменшення учнівського контингенту.

Шкільними автобусами забезпечено стовідсотковий підвіз дітей, які проживають за межею пішохідної доступності. Підвозяться до місця роботи і педагогічні працівники.

У районі різними видами харчування охоплено 99,1 % учнів. Гарячим харчуванням – 94,6 %. За кошти районного бюджету стовідсотково харчуються учні 1-4 класів та діти соціально вразливих категорій.

На сьогоднішній день у школах району налічується 181 одиниця комп’ютерної техніки. Протягом 2016-2017 навчального року було встановлено комп’ютерний комплекс у складі 13 комп’ютерів у Куликівську ЗОШ І-ІІІ ступенів. До мережі Інтернет підключено 11 навчальних закладів, з них 2 мають швидкісний Інтернет. У 2017 році за рахунок коштів державної субвенції через систему ProZorro закуплено 10 ноутбуків для освітянської галузі району.

У галузі впроваджуються енергозберігаючі технології. У 2016 році за кошти ДФРР збудовано дві твердопаливні котельні у Горбівській ЗОШ І-ІІІ ст. та Дроздівській ЗОШ І-ІІ ст., здійснено повну реконструкцію даху Куликівської ЗОШ І-ІІІ ст. Здійснено заміну віконних блоків у Дрімайлівській ЗОШ І-ІІ ст, промивку систем опалення, утеплення вікон в усіх школах району.

У Виблівській та Дрімайлівській школах облаштовані внутрішні санітарно-гігієнічні приміщення.

Проведено тендер по закупівлі твердого палива, що дасть змогу повністю забезпечити загальноосвітні навчальні заклади паливом на весь опалювальний сезон.
 

Пріоритетні напрями розвитку галузі освіти у районі

 

(витяг з Програми економічного і соціального розвитку Куликівського району на 2017 рік)

 

 

Головна ціль: забезпечення належних умов для функціонування загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів району.

 

Основні завдання та заходи:
- відкриття Вересоцького дошкільного навчального закладу;
- забезпечення стовідсоткового охоплення обов'язковою дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку через урізноманітнення форм її здобуття;
- відкриття груп на базі Куликівського ДНЗ «Ромашка»;
- організація консультпунктів для батьків дошкільників у с. Дрімайлівка, с. Горбів, смт. Куликівка;
- продовжити роботу по створенню оптимальних організаційно-педагогічних, санітарно-гігієнічних, навчально-методичних і матеріально-технічних умов для функціонування дошкільних навчальних закладів;
- продовження роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних перспектив розвитку населених пунктів та приведення її у відповідність до потреб населення та фінансових можливостей району;
- підвищення ефективності діяльності опорних шкіл, удосконалення системи функціонування освітніх округів;
- вжиття заходів щодо подальшого поліпшення матеріально-технічного стану опорних шкіл (придбання мультимедійного обладнання, комп’ютерної техніки, ремонт котелень, дахів Куликівської та Орлівської ЗОШ І-ІІІ ст.), упровадженнях інноваційних технологій;
- продовження інформатизації системи освіти району;
- розвиток та підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю;
- розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання у дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку;
- підвищення кваліфікації педагогічного персоналу, соціального статусу вчителів;
- збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів для забезпечення рівного доступу дітей та молоді з урахуванням їх особистісних потреб до навчання, виховання, розвитку та соціалізації засобами позашкільної освіти;
- урізноманітнення напрямів позашкільної освіти, удосконалення її організаційних форм, методів і засобів навчально-виховного процесу;
- збереження мережі гуртків позашкільних навчальних закладів.


 

Загальноосвітні навчальні заклади району

 

 

Куликівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 


 

 

 

 

Ковчинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Л.П.Деполович

 


 

 

 

 

Салтиково-Дівицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 


 

 

 

 

Горбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

 


 

 

 

 

Виблівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 


 

 

 

 

Жуківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 


 

 

 

 

Смолянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 


 

 

 

 

Дрімайлівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів

 


 

 

 

 

 

Куликівський професійний аграрний ліцей

 


 

 

 

 

 

У 1983році відкрито Куликівське СПТУ №21. У зв’язку з реорганізацією нумерації сільськогосподарських училищ України у 1984 році воно було перейменовано у Куликівське СПТУ№ 30.

 

 

Зручне розташування райцентру, гарні умови навчання і проживання сприяли популярності училища в області. За час свого існування навчальний заклад підготував робітничі кадри з багатьох цікавих і дуже потрібних професій, зокрема, машиніст холодильних установок, лаборант хіміко – бактеріологічного аналізу, наладчик машин мукомельних, круп’яних і комбікормових цехів, електрогазозварник, бухгалтер, тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва категорії АВС, слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії „С”, кухар.

В 2007 році навчальний заклад отримав ліцензію на підготовку кадрів з професії секретар керівника, оператор комп’ютерного набору. Згідно наказу № 598 МОН України від 4 серпня 2006 року училище перейменовано у Державний професійно – технічний навчальний заклад „Куликівський професійний аграрний ліцей”.

В ліцеї створена належна матеріальна база для підготовки висококваліфікованих робітничих кадрів. Існує великий потенціал техніки (20 тракторів різних марок, учбові автомобілі), працює єдина в області серед навчальних закладів лабораторія технічного обслуговування з комп’ютерною діагностикою, є комп’ютерний клас, кабінети загальноосвітніх та спеціальних дисциплін відповідають вимогам згідно Державних стандартів.
 

Куликівський професійний аграрний ліцей здійснює прийом на денну форму навчання з інтегрованих професій:

- тракторист-машиніст с/г виробництва, слюсар з ремонту с/г машин та устаткування, водій автотранспортних засобі (категорія «С»);

- слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів (категорія «С»);

- електрозварник ручного зварювання, водій автотранспортних засобів (категорія «С»);

- кухар;

- секретар керівника, оператор комп’ютерного набору.

Є гарні умови для заняття спортом, мистецтвом, працюють гуртки художньої самодіяльності та спортивні секції. Педагогічні працівники ліцею та учні беруть активну участь в обласних конкурсах позаурочної зайнятості та змістовного дозвілля молоді є його постійними переможцями.

Свого часу навчальний заклад очолювали: Турченюк В.Ф., Гревнєв Г. Л., Сало С.В.

З 2001 року Куликівський професійний аграрний ліцей очолює Дудко Олександр Костянтинович.

 

Дитячі дошкільні заклади

 

 

Куликівський дитячий дошкільний заклад"Ромашка"

 
 

 

 

 

Жуківський дитячий дошкільний заклад"Веселка"

 


 

 

 

 

Орлівський дитячий дошкільний заклад