Історична довідка

На підставі рішень V пленуму Всеукраїнської центральної ради професійних спілок у 1931 р. із Ради радторгслужбовців було виокремлено Раду працівників державних установ.

15 травня 1933 року відбувся 1 Чернігівський обласний з”їзд спілки робітників держустанов, на якому були присутні 40 делегатів та 6 чоловік запрошених. На той час в обласній організації на профобслуговуванні перебували 35 райкомів та 15 колективів, які налічували 4345 працюючих, із них 3368 чоловік були членами профспілки.

З метою відновленню роботи профспілки після Великої Вітчизняної війни, 12 квітня 1944 року було затверджено оргбюро працівників держустанов в складі 5 осіб. 26 грудня 1944 року відбулася П Чернігівська обласна конференція профспілки, в роботі якої взяли участь 30 делегатів із 54. На той час обласна організація профспілки налічувала 56 первинних профорганізацій, які охоплювали 1832 члени профспілки із 3000 працюючих.

Відповідно до постанови президії ВЦРПС від 16 листопада 1948 р. профспілки працівників державних установ Центру, Півдня, Сходу та органів суду і прокуратури об'єднано в єдину профспілку працівників держустанов з місцезнаходженням її ЦК у м. Москві. У зв'язку з цим в Україні ліквідовано профспілку працівників держустанов, ЦК якої перебував у м. Харкові.

17 грудня 1948 р. згідно з постановою профспілки працівників держустанов було утворено Оргбюро профспілки працівників держустанов по Українській РСР, яке проіснувало до 16 лютого 1949 р.

15-16 лютого 1949 р. відбулася Перша Українська республіканська конференція профспілки працівників державних установ, на якій повноваження Оргбюро профспілки працівників держустанов по УРСР були передані обраному Українському республіканському комітету профспілки працівників державних установ та його президії (далі - Комітет).

До завдань Комітету входило керівництво обкомами профспілки і первинними профорганізаціями з організаційної, виробничої, культурно-масової та виховної роботи серед трудящих; організація і підбиття підсумків соцзмагань; покращення умов праці та дотримання техніки безпеки, упорядкування нормування праці та зарплати; поліпшення житлово-побутових умов, оздоровлення членів профспілки.

Відповідно до постанови пленуму ЦК профспілки працівників держустанов від 12 січня 1956 р. до профспілки працівників держустанов приєдналася профспілка фінансово-банківських працівників. Місцем перебування об'єднаного Українського республіканського комітету профспілки працівників держустанов обрано м. Київ.

7 вересня 1990 р. в м. Києві відбувся І Установчий з’їзд профспілки працівників державних установ України, на якому був обраний Центральний комітет як спадкоємець Українського республіканського комітету.

Обласна організація Профспілки працівників державних установ станом на 01 січня 2013 року об’єднує 351 первинну профспілкову організацію, на обліку в яких перебувають 10328 членів профспілки., або 87,4 % до загальної кількості працюючих.

У структурі обласної організації профспілки 22 райкоми, 2 міськкоми, 1 об’єднаний комітет, 128 профспілкових комітетів і 221 профспілкову організацію з кількістю членів профспілки до 15 осіб та 2 студентські первинні профорганізації.