Статистика інформує

16-10-2018 | 15:00

Прес-випуск До Міжнародного дня сільських жінок Щороку 15 жовтня у світі відзначається Міжнародний день сільських жінок. У сільській місцевості на Чернігівщині проживає понад третина всього населення, серед якого 197 тис. (або 55%) – представниці жіночої статі. На
1000 сільських жінок припадає 825 чоловіків. Чернігівська сільська жінка – найстарша в Україні та має середній вік
50 років. Вона старша за містянку на 6 років, а за сільського чоловіка – на
8 років. Середній вік вступу до шлюбу сучасної сільської жінки – 29 років.  Переважна більшість одружується із чоловіком, старшим за себе. Сім із десяти наречених реєструють відносини вперше. Першу дитину найчастіше народжують у віці 20–24 роки, другу – у віці
25–29 років. Середній вік сільських породіль 27 років. Усе більше жінок народжують у більш дорослішому віці. У 2017 році кожна дев’ята жінка, яка стала мамою, була у віці 35 років і старше. Кожне третє немовля в сільській місцевості з’являється на світ поза шлюбом. Представниці слабкої статі витриваліші за чоловіків та живуть довше:
середня очікувана тривалість життя при народженні сільської жінки на 13 років більше, ніж чоловіка, та становить 75 років. Головне управління статистики у Чернігівській області

28-09-2018 | 14:00

Прес-випуск До Міжнародного дня людей похилого віку 1 жовтня в усьому світі відзначають Міжнародний день людей похилого віку – свято, покликане привернути увагу всього людства до проблем старшого покоління. На Чернігівщині на початок 2018р. проживали 196 тис. осіб у віці 65 років і старше, або кожен п’ятий житель області (в Україні – 17%). Серед них дві третини – жінки. У сільській місцевості кожному четвертому виповнилося 65 років і більше, а в міських поселеннях – кожному шостому. Найчисельнішою є вікова група 65–69 років (32%).  Найбільша частка жителів поважного віку проживає в Ніжинському районі (27%), а найменша – у м.Ніжині (15%). За оцінкою, кількість довгожителів, яким виповнилося 100 і більше років, в області перевищує дві сотні, з них 71% – жінки. Майже кожен четвертий довгожитель проживає в обласному центрі. Головне управління статистики у Чернігівській області

27-09-2018 | 12:00

Прес–випуск Зайнятість та безробіття населення Чернігівської області в I півріччі 2018 року За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств)
з питань економічної активності в I півріччі 2018 року економічно активними на ринку праці Чернігівської області були 478,4 тис. осіб віком 15–70 років. Серед них 89,1% були зайняті економічною діяльністю, решта – не мали роботи (прибуткового зайняття) та при цьому активно її шукали, намагались організувати власну справу та були готові приступити до роботи, тобто відносилися до безробітних. Кількість зайнятого населення віком 15–70 років становила 426,1 тис.,а рівень зайнятості населення цієї вікової групи – 56,8% (як і в середньому в Україні). Найвище значення показника зафіксовано в м.Києві (62,3%) та в Харківській області (61,5%), найнижче – у Волинській області (49,3%). Обсяги безробіття населення скоротилися порівняно з I півріччем 2017 року на 1,9 тис. та становили 52,3 тис. осіб. Рівень безробіття серед населення віком 15–70 років становив 10,9% (у середньому в Україні – 8,9%). Вищий, ніж на Чернігівщині, показник рівня безробіття спостерігався у Волинській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській та Тернопільській областях. Найнижче значення показника зафіксовано в Харківській,  Київській областях та в м.Києві. Головне управління статистики у Чернігівській області

26-09-2018 | 08:10

Прес-випуск До Всесвітнього дня туризму 27 вересня в Україні відзначають Всесвітній день туризму. Це свято не тільки працівників туристичної сфери, але й усіх тих, хто хоча б один раз відчував себе мандрівником. Інфраструктура туристичного бізнесу Чернігівщини налічує понад півсотні  суб’єктів туристичної діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців). У 2017 році спостерігалося пожвавлення туристичної активності жителів нашої області. Кількість туристів, обслугованих туристичними організаціями, становила майже 16 тис. Це на 37% більше, ніж у попередньому році. Переважна більшість туристів (91%) виїжджала за кордон, решта – охоплена внутрішнім туризмом. Крім того, одноденними турами скористалися понад 3 тис. екскурсантів. Абсолютна більшість туристів (97%) здійснювала подорожі з метою дозвілля та відпочинку. В якості туристів жителі області відвідали 53 країни світу. Найбільш популярними залишаються Туреччина (6 тис. осіб) та Єгипет (5 тис. осіб). Болгарію відвідали 500 осіб, Іспанію – 347, Об’єднані Арабські Емірати – 300, Кіпр – 227, Чехію – 210, Чорногорію – 202. Мапа подорожей включала також такі країни, як Угорщина, Таїланд, Туніс, Шрі-Ланка, Греція, Італія тощо. Головне управління статистики у Чернігівській області

01-07-2018 | 12:58

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–липні 2018 року НАСЕЛЕННЯ   Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 1013,6 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2018р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 6502 особи. Порівняно із січнем–червнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 71 особу. Упродовж січня–червня 2018р. народилося 3427 малюків. Кількість померлих склала 9831 особу. РИНОК ПРАЦІ За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становила 11,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 80,7%. Більше половини (56,9%) від загальної кількості безробітних становили жінки. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець    липня 2018р. становив 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,2%,  у  міських поселеннях – 1,7%. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж липня 2018р., становила
9,5 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2517 грн, що дорівнює 67,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн). Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж липня 2018р. збільшилася на 0,1% й на кінець місяця становила 1,7 тис. За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець липня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (21,5% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою  технологічного устаткування, складання устаткування та машин  (19,2%),
а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,3%), технічних службовців (3,5%). Навантаження зареєстрованих безробітних на кінець липня 2018р. становило 7 осіб на одну вакансію. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ У січні–червні 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–червнем 2017р. зросла на 25,1% й становила 6619 грн. До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в
1,6–1,2 раза. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування й не перевищував 70,2% середнього показника в області. Індекс реальної заробітної плати в січні–червні 2018р. порівняно
з відповідним періодом 2017р. становив 110,8%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–червня 2018р. зросла на 7,4 млн.грн (в 1,7 раза) та на 1 липня 2018р. становила 17,4 млн.грн, що дорівнює 1,3% від фонду оплати праці, нарахованого за червень 2018р. Борги працівникам економічно активних підприємств становили 12,3 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–червня 2018р. на
6,3 млн.грн (у 2,1 раза). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 5,3 млн.грн (42,9% загальної суми). Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 липня 2018р., становила 1,2 тис. осіб (0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 10045 грн, що на 36,8% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за червень 2018р. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У січні–червні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 124,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 77,7 тис., у сільській місцевості – 46,8 тис. Сума призначених субсидій у січні–червні 2018р. становила 30,7 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 25,2 млн.грн, у сільській місцевості – 5,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в червні 2018р. становив 91,1 грн (у червні 2017р. – 199,5 грн). Крім того, у січні–червні 2018р. 32,7 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 5,6 тис., у сільській місцевості –   27,1 тис. Середній розмір призначеної в червні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3023,7 грн (у червні 2017р. – 2825,1 грн). У січні–червні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 57,9 млн.грн. У січні–червні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 961,4 млн.грн, що становить 78,7% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії сплачено 319,4 млн.грн. На кінець червня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 300,8 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 137 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 42,4 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 21,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,5 млн.грн, за постачання електричної енергії –    61,8 млн.грн.
ПРАВОПОРУШЕННЯ За повідомленням прокуратури, у січні–липні 2018р. обліковано  9249 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки та органами Національного антикорупційного бюро). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 28,7% – тяжкі та особливо тяжкі. Зафіксовано очевидних умисних убивств (та замахів)  – 34, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 35, зґвалтувань (та замахів) – 7. Кількість випадків крадіжок становила 4233, шахрайств – 583, грабежів – 116, розбоїв – 21, хабарництва – 36. У загальній кількості злочинів 56,9% становили злочини проти власності, 14,9% – проти життя та здоров’я особи, 4,7% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,4% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Правоохоронними органами за цей період виявлено 21 особу, яка скоїла злочин у складі 6 організованих груп; закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені організованими групами. Кількість потерпілих від злочинів у січні–липні 2018р. становила 4934 особи, із числа яких 1900 – жінки, 337 – особи похилого віку та
з інвалідністю 1 і 2 груп, 46 – неповнолітні та 34 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (61,3%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 208 осіб. Усього внаслідок злочинних діянь загинула 101 особа. Із загального числа загиблих 24,8% умисно вбито, 34,7% загинуло в дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, та 10,9%  –  у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1602, з них жінок – 195 (12,2%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 27,3% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 73,7% мали незняту або непогашену судимість), 14,5% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 6,7% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали й не навчалися, становила 65,9%, безробітних – 7,1%. СПОЖИВЧІ ЦІНИ Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–липні 2018р. в області, як і в Україні, становив 103,6%. На продовольчому ринку області найбільше (на 14,5%) подорожчали риба та продукти з риби, на 9,3% – хліб, на 3,4–7,7% – овочі, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, масло та кисломолочна продукція. Водночас яйця знизилися в ціні на 31,3%, сало – на 19,4%, крупи гречані на 14,7%, молоко – на 10%, сири – на 3,5%, цукор– на 2,5%, фрукти – на 1,2%. Ціни (тарифи) на утримання будинків та прибудинкових територій підвищилися на 14,8%, каналізацію – на 8,1%, на холодну воду – знизилися на 9,2%.   Поштові послуги стали дорожчими на 25%, місцевий телефонний зв’язок – на 12,9%, мобільний – на 8,6%, вартість користування Інтернетом зросла на 9,9%. У сфері освіти ціни збільшилися на 14,7%, у сфері охорони здоров’я – на 4,7%, у сфері транспорту – на 2,9%. ПРОМИСЛОВІСТЬ За підсумками січня–липня 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 96,7%.  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,3%, а в переробній промисловості – 94,4%. На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–липнем 2017р. склав 90,1%. Зменшилося виробництво вод із додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 1,2%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 8,5%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 11,5%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 15,6%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 27,9%, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 28,8%, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – на 46,9%. Водночас зросло виробництво борошна з культур зернових інших (крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього) – на 85,8%, йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао) – на 23,6%, молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л – на 21,5%, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 9,4%, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 8%, вершкового масла жирністю не більше 85% – на 7,3%, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; включаючи сир із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 0,5%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–липнем 2017р. склав 97,8%, на підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 117,2%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 101,1%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 85,1%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 108,3%, у машинобудуванні – 86,4%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–липні 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 104,3%. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Індекс сільськогосподарської продукції в січні–липні 2018р., за розрахунками, становив 94,4% до січня–липня 2017р. У сільськогос-подарських підприємствах він був 92%, а в господарствах населення – 97,8%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–липень 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 89,6%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 86%, господарствах населення – 103,4%. Станом на 1 серпня п.р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 90,4 тис.га, що становить 12,7% площ, посіяних під урожай поточного року і на 18,1% менше, ніж на початок серпня торік. Із зібраної площі одержано 372,7 тис.т зерна (у початково оприбуткованій вазі), що на 22,9% менше минулорічного обсягу, у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами намолочено 343,2 тис.т (на 20,2% менше),  господарствами населення – 29,5 тис.т (на 44,8% менше). Овочів відкритого ґрунту зібрано 42,5 тис.т (134,4% до відповідної дати минулого року), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами –     1,2 тис.т овочів (281,5%), господарствами населення – 41,3 тис.т (132,4%); плодів та ягід – 9 тис.т (106,7% до відповідної дати минулого року). Індекс виробництва продукції тваринництва за січень–липень 2018р. до січня–липня 2017р. становив 97,7%, у т.ч. в сільськогос-подарських підприємствах – 99,2%, господарствах населення – 96,4%. За розрахунками, на 1 серпня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 201 тис. голів (на 2,7% менше 1 серпня 2017р.), у т.ч. корів – 106,7 тис. (на 5,7% менше); свиней – 165,9 тис. (на 4,8% менше), овець і кіз – 41,9 тис. (на 8,9% менше), птиці всіх видів – 5100,8 тис. голів (на 5,6% більше). У господарствах населення утримувалося 43,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 56%; свиней – 46%, овець та кіз – 93,3% та 94,3% птиці свійської. Господарствами всіх категорій у січні–липні 2018р. реалізовані на забій 24,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,5% менше, ніж у січні–липні 2017р., вироблені 321,2 тис.т молока (на 0,9% менше) та     194,2 млн.шт яєць (на 2,4% більше). Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 39,7%, молока – 54%, яєць – 85,5%. На 1 серпня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 443,9 тис.т зерна (на 16% менше проти 1 серпня 2017р.), у т.ч. 232,8 тис.т пшениці, 154,7 тис.т кукурудзи, 18,3 тис.т жита, 15,7 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося 9,2 тис.т (на 44,4% менше, ніж рік тому). КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ У січні–червні 2018р. підприємства та організації області за рахунок усіх джерел фінансування освоїли 3530,7 млн.грн капітальних інвестицій, що в 1,7 раза більше від обсягу капітальних інвестицій у січні–червні 2017р. Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) спрямовано в матеріальні активи. Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 83% інвестицій. Кредити банків та інші позики становили 5,9%, кошти населення на будівництво житла – 4,1%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 6,6% капітальних інвестицій. У структурі капітальних інвестицій за видами економічної діяльності в січні–червні 2018р. переважало сільське, лісове та рибне господарство – 49,2% загального обсягу, на промисловість припадало 30,1%, на будівництво – 7,9%.    Частка освоєних капітальних інвестицій підприємствами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування  склала 4,6%, підприємствами оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 2,5%, підприємствами транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської      діяльності – 1,3%. Капітальні інвестиції в житлове будівництво становили 244,3 млн.грн (6,9% від загального обсягу), що склало  102,5% рівня січня–червня 2017р. БУДІВНИЦТВО У січні–липні 2018р. підприємства області виконали будівельні  роботи на суму 451,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–липні 2018р. становив 101,9% проти січня–липня 2017р. Будівництво будівель збільшилося на 3,4%, у т.ч. нежитлових будівель – на 12,5%. Проте будівництво житлових будівель зменшилося на 5,9%, інженерних споруд – на 3,2%.          Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 73,4% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 16,9% та 9,7% відповідно. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У січні–червні 2018р. експорт товарів становив 370,8 млн.дол. США, імпорт – 244,5 млн.дол. США. Порівняно із січнем–червнем 2017р. експорт збільшився на 40,8%, імпорт – на 17,8%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 126,3 млн.дол. США (у січні–червні 2017р. також позитивне – 55,8 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 122 країн світу (з них 28 країн ЄС). Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 131,9 млн.дол. США, або 35,6% від загального обсягу експорту товарів (у січні–червні 2017р. – 86,6 млн.дол. США, або 32,9%), та збільшився проти січня–червня 2017р. на 52,4%. Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Італії, Румунії, Польщі. Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Туреччини, Білорусі, Китаю, Грузії, Ірану, Ісламської Республіки, Ізраїлю. Порівняно із січнем–червнем 2017р. зросли поставки товарів до всіх найбільших експортерів, а саме Китаю (у 4 рази), Нідерландів (у 3,3 раза), Ірану, Ісламської Республіки (у 2,5 раза), Грузії (у 2 рази), Іспанії (в 1,8 раза), Єгипту (в 1,7 раза), Білорусі (на 42,3%), Румунії (на 32,7%), Італії (на 30,2%), Польщі (на 28,7%), Туреччини (на 24,7%), Російської Федерації (на 17,2%), Ізраїлю (на 14,6%). У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–червнем 2017р. збільшилася частка зернових культур, деревини й виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, взуття. Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 117,8 млн.дол. США, або 48,2% загального обсягу (у січні–червні 2017р. – 80,7 млн.дол., або 38,9%), та збільшився проти січня–червня 2017р. на 45,9%. Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Литви, Італії, Польщі, Великої Британії, Нідерландів, Австрії. Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразилії, США. Порівняно із січнем–червнем 2017р. збільшився імпорт товарів із Литви (у 5,7 раза), Німеччини (в 1,6 раза), Великої Британії (на 33%), Білорусі (на 30,8%), Австрії (на 26,4%), Італії (на 22%), Польщі (на 8,9%), Нідерландів (на 4,9%); зменшився – з Китаю (на 15,2%), Бразилії (на 12,1%), США (на 5,1%), Російської Федерації (на 1,6%). У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральних продуктів, шкур необроблених, шкіри вичиненої. Зменшилася частка готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, зернових культур, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, паперу та картону, засобів наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінних металів та виробів із них. Обсяги експорту та імпорту послуг у січні–червні 2018р. становили, відповідно, 12,7 млн.дол. США та 7,8 млн.дол. США. Проти січня–червня 2017р. експорт збільшився на 3%, імпорт – у 2,6 раза. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами склало 4,9 млн.дол. США (у січні–червні 2017р. також позитивне – 9,4 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства та організації області здійснювали з партнерами 75 країн світу (з них 27 країн ЄС). Експорт послуг країнам Європейського Союзу становив 10 млн.дол. США та збільшився проти січня–червня 2017р. на 21%. Найбільші обсяги експорту послуг серед країн ЄС надавалися Румунії, Нідерландам, Італії, Німеччині, Литві, Латвії, Великій Британії та Чехії. Серед інших країн світу найбільше послуг надано США та Канаді. Імпорт послуг із країн Європейського Союзу становив  7 млн.дол. США та збільшився проти січня–червня 2017р. у 3,9 раза. Найбільші обсяги імпорту серед країн ЄС були одержані з Великої Британії, Німеччини, Польщі; серед інших країн світу – з Російської Федерації, Білорусі та Туреччини. Обсяги вкладених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку Чернігівської області в січні–червні 2018р. становили 0,5 млн.дол. США та вилученого капіталу – 0,7 млн.дол. (у січні–червні 2017р. – 143,7 млн.дол. та 2,7 млн.дол. відповідно). Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), унесених в економіку Чернігівської області з початку інвестування, на 1 липня 2018р. становив 430,6 млн.дол., та в розрахунку на одну особу населення склав 422,9 дол. США. Інвестиції надійшли з 38 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 408,9 млн.дол. (95% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 21,7 млн.дол. (5%). До основних країн-інвесторів, на які припадає 91,5% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія, Кіпр, Швейцарія, Нідерланди, Латвія, Туреччина, Віргінські Острови (Брит.).  На промислових підприємствах області зосереджено 92,6% загального обсягу прямих інвестицій, на підприємствах сільського, лісового та рибного господарства  – 2,9%, у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 1,7%, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 0,8%, в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів – 0,4%. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–липні 2018р. становив 10016,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,8% більше від обсягу січня–липня 2017р. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) з початку року становив 6380,2 млн.грн і в порівняних цінах зріс проти січня–липня 2017р. на 4,3%. ТРАНСПОРТ У січні–липні 2018р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 571,4 млн.ткм, або 121,1% від обсягу січня–липня 2017р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 808,3 тис.т вантажів, що становить 102,4% від обсягу січня–липня 2017р. У січні–липні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажиро-оборот в обсязі 433,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 48,5 млн пасажирів, що становить, відповідно, 94% та 89,9% від обсягу січня–липня 2017р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 23,9 млн пасажирів, що становить 87,5% рівня січня–липня 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 9 млн пасажирів (80,5% рівня січня–липня 2017р.). Міським електротранспортом перевезено 24,6 млн пасажирів, що становить 92,4% рівня січня–липня 2017р. Послугами річкового транспорту в січні–липні 2018р. скористалися 12,7 тис. пасажирів, що на 1,6% більше, ніж у січні–липні 2017р. Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск Про індекси споживчих цін  на товари та послуги За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в серпні 2018р. в області становив 100,1%, в Україні – 100%. На споживчому ринку області в серпні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,2%. Найбільше (на 15%) подешевшали овочі, на 4,1% – цукор, на 2,4% – риба та продукти з риби, на 1,8% – фрукти, на 1,3% – молоко. Водночас на 12,7% подорожчали яйця, на 1,3–5% – макаронні вироби, хліб, масло, борошно, сало та  м’ясо птиці. Плата за каналізацію підвищилася на 2,3%, за холодну воду – на 1,6%. Транспортні послуги зросли в ціні на 1,5%, паливо та мастила – на 0,2%. Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес–випуск Демографічна ситуація в Талалаївському районі в січні–червні 2018 року На 1 липня 2018 року чисельність наявного населення Талалаївського району, за оцінкою, становила 12,5 тис. осіб, з яких 4,8 тис. – жителі районного центру. З початку року кількість жителів зменшилася на 106 осіб. У січні–червні 2018 року в районі народилися 38 малюків (20 хлопчиків та 18 дівчаток). На кожну тисячу жителів припадало 6,1 новонароджених. Первістків народили 47% жінок, більше третини – стали мамами вдруге, а третю й більше дитину народила кожна п’ята жінка. Середній вік матері на час народження дитини склав 28 років. Кожен третій малюк народився поза шлюбом. З початку року в Талалаївському районі померли 128 осіб, більше двох третин з яких – у сільській місцевості. Рівень смертності становив 20,5 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення. Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск Про індекси споживчих цін  на товари та послуги За розрахунками Держстату, показник рівня інфляції в липні 2018р. в області становив 99,7%, в Україні – 99,3%. На споживчому ринку області в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%. Найбільше (на 13,5%) подешевшали овочі, на 8,5% – фрукти, на 6,2% – яйця, на 1,2% – безалкогольні напої. Водночас на 8,5% подорожчали крупи гречані, на 1,1–3,6% – сири, яловичина, олія, рис, пшоно та цукор. Плата за каналізацію підвищилася на 1,2%, за холодну воду – на 1%. Паливо та мастила зросли в ціні на 0,2%. Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Грантовий Дайджест_на Серпень.pdf   __________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–червні 2018 року НАСЕЛЕННЯ Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила 1014,5 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2018р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 5625 осіб. Порівняно із січнем–травнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 68 осіб. Упродовж січня–травня 2018р. народилося 2867 малюків. Кількість померлих склала 8411 осіб. РИНОК ПРАЦІ За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець червня 2018р. становила 11,4 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 78,9%. Більше половини (57,1%) від загальної кількості безробітних становили жінки. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець червня 2018р. становив 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,2%,  у  міських поселеннях – 1,8%. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж червня 2018р., становила
8,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2401 грн, що дорівнює 64,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн). Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж червня 2018р. зменшилася на 8,6% й на кінець місяця становила 1,7 тис. За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець червня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (21,6% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою  технологічного устаткування, складання устаткування та машин  (18,6%),
а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,4%), технічних службовців (2,9%). Навантаження зареєстрованих безробітних збільшилося й на кінець червня 2018р. становило 7 осіб на одну вакансію. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ У січні–травні 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–травнем 2017р. зросла на 25,8% й становила 6475 грн. До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, де заробітна плата  перевищила середній показник в економіці області в
1,6–1,3 раза. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування й не перевищував 70,5% середнього показника в області. Індекс реальної заробітної плати в січні–травні 2018р. порівняно
з відповідним періодом 2017р. становив 110,8%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–травня 2018р. зросла на 7,4 млн.грн (в 1,7 раза) та на  1 червня 2018р. становила 17,4 млн.грн, що дорівнює 1,3% від фонду оплати праці, нарахованого за травень 2018р. Борги працівникам економічно активних підприємств становили 12,2 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–травня 2018р. на 6,2 млн.грн (у 2 рази). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 5,4 млн.грн (43,9% загальної суми). Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 червня 2018р. становила 1,2 тис. осіб (0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9920 грн, що на 41,8% більше від середньої заробітної плати, нарахованоїза травень 2018р. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У січні–травні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 44,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 17,1 тис., у сільській місцевості – 27 тис. Сума призначених субсидій в січні–травні 2018р. становила  23,4 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 18,1 млн.грн, у сільській місцевості – 5,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство  в травні 2018р. становив 196,3 грн (у травні 2017р. – 244 грн). Крім того, у січні–травні 2018р. 31 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 5,3 тис., у сільській місцевості –   25,7 тис. Середній розмір призначеної в травні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3105,1 грн (у травні 2017р. – 2867,3 грн). У січні–травні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 48,6 млн.грн. У січні–травні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 862,4 млн.грн, що становить 77,9% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії сплачено 273 млн.грн. На кінець травня 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 290,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 152,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40,3 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 17,5 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,9 млн.грн, за постачання електричної енергії – 55,1 млн.грн.
ПРАВОПОРУШЕННЯ За повідомленням прокуратури, у січні–червні 2018р. обліковано 7653 кримінальні правопорушення (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами Національного антикорупційного бюро та органами безпеки). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,1% – тяжкі та особливо тяжкі. У січні–червні 2018р. обліковано очевидних умисних убивств і замахів на вбивство – 27, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 30, зґвалтувань (та замахів) – 5. Кількість випадків крадіжок становила 3565, шахрайств – 455, грабежів – 89, розбоїв – 16, хабарництва – 33. У загальній кількості злочинів 56,8% становили злочини проти власності, 14,5% – проти життя та здоров’я особи, 4,9% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 4% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Правоохоронними органами за цей період виявлено 21 особу, яка скоїла злочин у складі 6 організованих груп; закінчено 6 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені організованими групами. Кількість потерпілих від злочинів у січні–червні 2018р. становила 4177 осіб, із числа яких 1607 – жінки, 274 – особи похилого віку та
з інвалідністю 1 і 2 груп, 48 – неповнолітні та 26 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (61,9%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 36,5% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 179 осіб. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 86 осіб, із числа яких 31,4% – у дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, 23,3% – умисно вбито та 14% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1345, з них жінок – 159 (11,8%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 27,5% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 75,1% мали незняту або непогашену судимість), 13,6% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 6,4% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали й не навчалися, становила 66,2%, безробітних – 7,1%. СПОЖИВЧІ ЦІНИ Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2018р. в області становив 103,9%, в Україні – 104,4%. Найбільше (на 19,5% та 14,2% відповідно) подорожчали овочі, риба та продукти з риби, на 7,3–8,6% – кисломолочна продукція, фрукти та хліб; на 1,5–6% – сметана, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, масло, безалкогольні напої. Водночас яйця знизилися в ціні на 26,7%, крупи гречані – на 21,4%, сало – на 20,1%, молоко – на 10,6%, цукор – на 5,9%, сири – на 4,5%. Ціни (тарифи) на утримання будинків та прибудинкових територій підвищилися на 14,8%, каналізацію – на 6,8%, на холодну воду – знизилися на 10,1%.     Поштові послуги стали дорожчими на 25%, місцевий телефонний зв’язок – на 12,9%, мобільний – на 8,8%, вартість користування Інтернетом зросла на 9,9%. У сфері освіти ціни збільшилися на 13%, у сфері охорони здоров’я – на 5%, у сфері транспорту – на 2,8%. ПРОМИСЛОВІСТЬ За підсумками січня–червня 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 94,3%.  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 99,9%, а в переробній промисловості – 90,7%. На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–червнем 2017р. склав 85,6%. Зменшилося виробництво сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 1,2%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 8,7%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 11,8%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 12,4%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 26,9%, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблених сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 30,4%, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – на 44,4%. Водночас зросло виробництво борошна з культур зернових інших (крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього) (на 91,3%), молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л (на 25,1%), йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао) (на 22,7%), сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) (на 16,3%), вершкового масла жирністю не більше 85% (на 11,9%), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 11,3%), вод з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) (на 0,8%). У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–червнем 2017р. склав 99,3%, на підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 114,8%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 96,5%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 84%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 107,2%, у машинобудуванні – 84,9%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–червні 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 104,7%. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Індекс сільськогосподарської продукції в січні–червні 2018р., за розрахунками, становив 98,2% до січня–червня 2017р. У сільськогосподарських підприємствах він був 99,5%, а в господарствах населення – 97%. Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–червень 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 99,7%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 90,4%, господарствах населення – 114,2%. Станом на 1 липня поточного року всіма категоріями господарств зібрано 5,5 тис.ц овочів відкритого ґрунту (на 7,5% більше, ніж рік тому) та 23,4 тис.ц плодів та ягід (на 14,7% більше). Індекс виробництва продукції тваринництва за січень–червень 2018р. до січня–червня 2017р. становив 98,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 100,0%, господарствах населення – 96,5%. За розрахунками, на 1 липня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 198,6 тис. голів (на 2,7% менше 1 липня 2017р.), у т.ч. корів – 106,8 тис. (на 5,3% менше); свиней – 167,5 тис. (на 2,3% менше), овець і кіз – 42,7 тис. (на 7,6% менше), птиці всіх видів – 4930,7 тис. голів (на 3,6% більше). У господарствах населення утримувалося 43,1% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 55,9%; свиней – 45,7%, овець та кіз – 93,7% та 95,1% птиці свійської. Господарствами всіх категорій у січні–червні 2018р. реалізовані на забій 21,8 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,6% менше, ніж у січні–червні 2017р., вироблені 269,1 тис.т молока (на 0,3% менше) та     164,7 млн.шт яєць (на 2,5% більше). Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 42,2%, молока – 53,3%, яєць – 84,7%. На   1   липня   2018р.  в   сільськогосподарських   підприємствах (крім малих) та підприємствах, що  здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 261,1 тис.т зерна (на 26,8% менше проти 1 липня 2017р.), у т.ч. 188,3 тис.т кукурудзи, 23,5 тис.т пшениці,   13,6 тис.т ячменю, 19,6 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 13 тис.т (на 46,7% менше, ніж рік тому). БУДІВНИЦТВО У січні–червні 2018р. підприємства області виконали будівельні  роботи на суму 331,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–червні 2018р. становив 93,5% проти січня–червня 2017р. Будівництво будівель зменшилося на 4,7%, у т.ч. житлових будівель – на 12,4%, інженерних споруд – на 13,4%. Проте будівництво нежитлових будівель зросло на 3,7%.  Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 73,5% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 15,5% та 11% відповідно ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У січні–травні 2018р. експорт товарів становив 304,8 млн.дол. США, імпорт – 205,7 млн.дол. США. Порівняно із січнем–травнем 2017р. експорт збільшився на 38,5%, імпорт – на 20%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 99,1 млн.дол. США (у січні–травні 2017р. також позитивне – 48,7 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 119 країн світу (з них 28 країн ЄС).          Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 110,9 млн.дол. США, або 36,4% від загального обсягу експорту товарів (у січні–травні 2017р. – 72,6 млн.дол. США, або 33%), та збільшився проти січня–травня 2017р. на 52,8%.          Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Італії, Румунії, Польщі.          Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Єгипту, Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Китаю, Грузії, Ізраїлю, Ірану, Ісламської Республіки, Тунісу, Лівії.          Порівняно із січнем–травнем 2017р. зросли поставки товарів до всіх найбільших експортерів, а саме Лівії (у 9,5 раза), Тунісу та Нідерландів (у 3,8 раза до кожної), Китаю (у 3,7 раза), Грузії (у 2,3 раза), Іспанії (в 1,8 раза), Єгипту (в 1,7 раза), Туреччини (в 1,5 раза), Білорусі (на 45%), Польщі (на 43,3%), Ірану, Ісламської Республіки (на 40,2%), Румунії (на 33,2%), Італії (на 29,2%), Ізраїлю (на 13,9%), Російської Федерації (на 10,8%).          У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–травнем 2017р. збільшилася частка зернових культур, деревини й виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, взуття.          Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 100,9 млн.дол. США, або 49,1% загального обсягу (у січні–травні 2017р. – 65,6 млн.дол., або 38,3%), та збільшився проти січня–травня 2017р. в 1,5 раза.          Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Литви, Італії, Польщі, Нідерландів, Великої Британії, Австрії.          Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, Бразилії, США. Порівняно із січнем–травнем 2017р. збільшився імпорт товарів із Литви (у 7,4 раза), Німеччини (в 1,8 раза), Великої Британії (на 35,7%), Австрії (на 27,2%), Білорусі (на 24%), Італії (на 19,7%), Нідерландів (на 8,6%), Польщі (на 6,3%), Російської Федерації (на 3,2%); зменшився – з Китаю (на 19,2%), США (на 17,1%), Бразилії (на 1%).          У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, мінеральних продуктів, шкур необроблених, шкіри вичиненої. Зменшилася частка готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, зернових культур, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, паперу та картону, засобів наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінних металів та виробів із них. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2018р. становив 8517,5 млн.грн, що в порівнянних цінах на 5,9% більше від обсягу січня–червня 2017р. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) з початку року становив 5425,4 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–червня 2017р. на 4,4%. ТРАНСПОРТ У січні–червні 2018р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 493,7 млн.ткм, або 123,5% від обсягу січня–червня 2017р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 703,1 тис.т вантажів, що становить 103,2% від обсягу січня–червня 2017р. У січні–червні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 372,3 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 42,1 млн пасажирів, що становить, відповідно, 93,6% та 89,8% від обсягу січня–червня 2017р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 20,5 млн пасажирів, що становить 86,3% рівня січня–червня 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 7,6 млн пасажирів (78% рівня січня–червня 2017р.). Міським електротранспортом перевезено 21,6 млн пасажирів, що становить 93,5% рівня січня–червня 2017р. Послугами річкового транспорту в січні–червні 2018р. скористалися          8,5 тис. пасажирів, що на 26,9% більше, ніж у січні–червні 2017р. Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск         Доходи населення області у 2017 році   За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, середньомісячні сукупні ресурси (доходи) домогосподарств Чернігівщини у 2017р., порівняно з 2016р., зросли більш ніж на третину та становили 7748 грн. У середньому еквівалентні доходи одного жителя області склали 4057 грн. Переважна більшість (80%) доходів середньостатистичної сім’ї області – це грошові надходження, основною складовою яких залишаються оплата праці – 44% та пенсії – 18%. У домогосподарствах України ці показники склали 52% та 17% відповідно. Частка соціальних допомог (включаючи готівкові і безготівкові пільги та субсидії) склала 12% бюджету домогосподарств. Значною залишалася частка  допомоги від родичів та інших осіб грошима та продуктами харчування (7%) та надходження від особистого підсобного господарства та самозаготівель (6%). Дохід від продажу сільськогосподарської продукції становив 4%. В Україні середньомісячні сукупні ресурси одного домогосподарства становили 8165 грн. Найвищі в країні середньодушові сукупні доходи, як і раніше, мали жителі м.Києва (4884 грн), що на чверть перевищувало аналогічний показник пересічного українця (3870 грн). Найнижчі – у жителів Рівненської області (3326 грн).   Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск Споживання продуктів харчування населенням області   За розрахунками Державної служби статистики України в середньому у 2017 році пересічний чернігівець вжив 48 кг м’яса та м’ясних продуктів (по Україні – 52), 218 кг молока та молочних продуктів (200), 271 яйця (273), 113 кг хлібних продуктів (101), 176 кг картоплі (143), 163 кг овочів (160), 44 кг плодів та ягід (53), 10 кг риби та рибних продуктів (11), 11 кг олії (12), 35 кг цукру (30). Порівняно з 2016р. споживання олії, цукру та риби майже не змінилося. Менше вживали чернігівці молока та овочів (на 9 кг). Показники споживання картоплі зросли (на 9 кг), яєць (9 штук), плодів (на 5 кг), хлібних продуктів (на 4 кг), м’яса (на 2 кг). За рівнем споживання цукру Чернігівщина займає 2 місце в Україні, хлібних продуктів – 6, молока та молочних продуктів – 7, картоплі – 9, овочів – 10, яєць – 12, риби та рибних продуктів – 14, олії, м’яса та м’ясних продуктів – 15, плодів та ягід – 19. Калорійність середньодобового раціону жителя Чернігівщини становила 2892 ккал (у 2016р. – 2850) при середній по Україні – 2707 ккал. Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск Житлові умови населення   Рівень добробуту людини більшою мірою залежить від наявності та стану його житла. Більшість родин Чернігівщини (95%), за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, проживає у власному житлі.    Винаймає житло у фізичних осіб – 4% домогосподарств, у державному та у відомчому мешкає майже по 1%. Кожне друге домогосподарство має трикімнатне житло, біля третини – двокімнатне. У чотирьох та більше кімнатах мешкає 15% родин, а займає лише одну кімнату – 14%. Забезпечені житловою площею понад необхідну санітарну норму (13,65м2 на одну особу) 77% домогосподарств області. Водночас живе в перенаселеному житлі половина населення та майже дві третини дітей у віці до 18 років. Кожне четверте житло обладнане центральним опаленням, а кожне    друге – індивідуальною системою опалення. Централізованим газопостачанням користуються 77% домогосподарств області, балонним газом – 17%, водопроводом – 78%, каналізацію – 76%, гарячим водопостачанням – 47%, газовою колонкою – 18%. У кожному другому житлі є домашній телефон. За підсумками опитування, 56% домогосподарств засвідчили задоволення своїми житловими умовами. Водночас не дуже задоволені своїм житлом майже третина домогосподарств, незадоволені або дуже незадоволені – 14%. Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск Зареєстрований ринок праці  Чернігівської області в червні 2018 року          За даними державної служби зайнятості кількість зареєстрованих безробітних в області на кінець червня 2018 року становила 11,4 тис. осіб  (на 6% менше, ніж рік тому). З них майже 80% отримували допомогу з безробіття. Більше половини загальної кількості безробітних – жінки, 28% – молодь у віці до 35 років. На кінець червня роботодавцями до державної служби зайнятості заявлено майже 2 тис. вакансій. На одну вакансію припадало 7 осіб. Найбільшим попитом користувалися кваліфіковані робітники з інструментом (22% від загальної кількості заявлених вакансій), робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою  технологічного устаткування, складання устаткування та машин (19%), а найменшим – кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1%), технічні  службовці (3%). Середній розмір допомоги з безробіття в червні  складав 2401 грн.   Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   в січні–травні 2018 року   НАСЕЛЕННЯ   Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 1015,6 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2018р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 4483 особи. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 115 осіб. Упродовж січня–квітня 2018р. народилося 2274 малюки. Кількість померлих склала 6772 особи.   РИНОК ПРАЦІ   За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня 2018р. становила 11,3 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 79,7%. Більше половини (56,2%) від загальної кількості безробітних становили жінки. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому в області на кінець травня 2018р. становив 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 2,2%,  у  міських поселеннях – 1,7%. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу у зв’язку з безробіттям упродовж травня 2018р., становила
9,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги з безробіття складав 2372 грн, що дорівнює 63,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн). Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, упродовж травня 2018р. збільшилася на 11,7% й на кінець місяця становила 1,9 тис. За професійними групами найбільша кількість вакансій на кінець травня 2018р. спостерігалася серед кваліфікованих робітників з інструментом (21% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою  технологічного устаткування, складання устаткування та машин (19%),
а найменша – серед кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,8%), технічних службовців (4,5%). Навантаження зареєстрованих безробітних не змінилося й на кінець травня 2018р. становило 6 осіб на одну вакансію.     ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ   У січні–квітні 2018р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–квітнем 2017р. зросла на 25% і становила 6343 грн. До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виготовлення виробів із деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність, де заробітна плата  перевищила середній показник в економіці області в 1,5–1,3 раза. Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, у сфері творчості, мистецтва та розваг, у тимчасовому розміщуванні й організації харчування й не перевищував 69,8% середнього показника в області. Індекс реальної заробітної плати в січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 109,6%. Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–квітня 2018р. зросла на 7,5 млн.грн (в 1,8 раза) та на 1 травня 2018р. становила 17,5 млн.грн, що дорівнює 1,4% від фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р. Борги працівникам економічно активних підприємств становили 12,3 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–квітня 2018р. на 6,3 млн.грн (у 2 рази). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 5,4 млн.грн (43,8% загальної суми). Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 травня 2018р. становила 1,3 тис.осіб (0,7% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області). Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 9808 грн, що на 47% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за квітень 2018р.   СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ   У січні–квітні 2018р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 38,2 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 15,6 тис., у сільській місцевості – 22,6 тис. Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. становила  22,2 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 17,3 млн.грн, у сільській місцевості – 4,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 242,2 грн (у квітні 2017р. – 388,2 грн). Крім того, у січні–квітні 2018р. 26 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 4,5 тис., у сільській місцевості – 21,5 тис. Середній розмір призначеної у квітні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 3082,3 грн (у квітні 2017р. – 2982,8 грн). У січні–квітні 2018р. сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 38,3 млн.грн. У січні–квітні 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 726,6 млн.грн, що становить 93% нарахованих за цей період сум. За постачання електричної енергії сплачено 210,5 млн.грн. На кінець квітня 2018р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила  144,3 млн.грн, за постачання природного газу – 114,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 31,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 52,7 млн.грн.   ПРАВОПОРУШЕННЯ   За повідомленням прокуратури, у січні–травні 2018р. обліковано 6307 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки). Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 29,2% – тяжкі та особливо тяжкі. У січні–травні 2018 р. обліковано очевидних умисних убивств і замахів на вбивство – 22, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 26, зґвалтувань (та замахів) – 3. Кількість випадків крадіжок становила 2915, шахрайств – 357, грабежів – 60, розбоїв – 11, хабарництва – 22. У загальній кількості злочинів 56% становили злочини проти власності, 14,4% – проти життя та здоров’я особи, 5,1% – проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 3,7% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення. Правоохоронними органами за цей період виявлено 18 осіб, які скоїли злочин у складі 5 організованих груп; закінчено 5 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, учинені організованими групами. Кількість потерпілих від злочинів у січні–травні 2018р. становила 3417 осіб, із числа яких 1286 – жінки, 227 – особи похилого віку та
з інвалідністю 1 і 2 груп, 42 – неповнолітні та 20 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (62,2%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 35,6% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждали 128 осіб. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 76 осіб, із числа яких 28,9% – у дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, 23,7% – умисно вбито та 11,8% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1015, з них жінок – 119 (11,7%). У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,3% раніше вже ставали на злочинний шлях (з них 75,3% мали незняту або непогашену судимість), 13,8% знаходилися в стані алкогольного сп’яніння, 5,6% вчинили злочин у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали й не навчалися, становила 65,7%, безробітних – 7,8%.   СПОЖИВЧІ ЦІНИ   Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–травні 2018р. в області становив 104,1%, в Україні – 104,4%. Найбільше (на 17,7% та 12% відповідно) подорожчали овочі, риба та продукти з риби, на 4,1–9,7% – безалкогольні напої, м’ясо та м’ясопродукти, кисломолочна продукція, хліб та фрукти. Водночас крупи гречані знизилися в ціні на 20,1%, сало – на 17,2%, яйця – на 15%, молоко – на 6,3%. Ціни (тарифи) на утримання будинків та прибудинкових територій підвищилися на 11,4%, каналізацію – на 6,8%, на холодну воду – знизилися на 10,1%.     Поштові послуги подорожчали на 25%, послуги освіти – на 12,5%. Вартість користування Інтернетом зросла на 9,9%, мобільний зв’язок став дорожчим на 8,8%, місцевий телефонний зв’язок – на 8,1%. У сфері охорони здоров’я ціни збільшилися на 4,9%, у сфері транспорту – на 3,3%.   ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ   Фінансовий результат великих та середніх підприємств до оподаткування (крім малих, сільськогосподарських підприємств, банків, бюджетних установ) за січень–березень 2018р. становив 424,2 млн.грн прибутку (за відповідний період минулого року цей показник був негативним і становив 19 млн.грн збитків).  Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 62%, отримано 556,7 млн.грн прибутку, що на 21,5% більше, ніж за січень–березень 2017р. Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом минулого року збільшилася на 3,4 в.п. і становила 38%. Ними допущено 132,5 млн.грн збитків, що у 3,6 раза менше, ніж за січень–березень 2017р. Найбільше збиткових підприємств спостерігалось у таких видах економічної діяльності: мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (83,3%), будівництво, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність (по 66,7% у кожного), тимчасове розміщування й організація харчування (62,5%).   ПРОМИСЛОВІСТЬ    За підсумками січня–травня 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року випуск промислової продукції становив 93,4%.  У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 100%, а в переробній промисловості – 89%. На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–травнем 2017р. склав 83,6%. Зменшилося виробництво сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 0,7%, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 9,2%, яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених - туш, напівтуш, четвертин необвалених – на 10,6%, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 11,2%, виробів ковбасних та подібних продуктів із м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових) – на 25,5%, олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) – на 40,5%. Водночас зросло виробництво борошна з культур зернових інших (крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього) (на 91,4%), молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л  (на 22,1%), сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) (на 20,6%), йогурту рідкого та сквашеного молока ароматизованих (молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інші ферментованих продуктів, ароматизованих або з доданням фруктів, горіхів або какао) (на 16%), вершкового масла жирністю не більше 85% (на 6,6%), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 5,7%). У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції порівняно із січнем–травнем 2017р. склав 97,8%, на підприємствах із виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 112,5%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 94,2%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 82,9%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 104,5%, у машинобудуванні – 87,2%. Серед окремих видів продукції більше вироблено деревини із сосни (Pіnus sylvestrіs L.), уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, вогнегасників; менше – цегли невогнетривкої керамічної будівельної (крім виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи ґрунтів діатомітових), елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або штучного каменю, верстатів для оброблення деревини, пожежних машин, автобусів. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря в січні–травні 2018р. порівняно з відповідним періодом минулого року промислове виробництво склало 105,1%.   СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО   Індекс сільськогосподарської продукції в січні–травні 2018р., за розрахунками, становив 99,2% до січня–травня 2017р. У сільськогос-подарських підприємствах він був 102,6%, а в господарствах населення – 96,2%. За розрахунками, на 1 червня 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби налічувала 198,3 тис. голів (на 4,2% менше 1 червня 2017р.), у т.ч. корів – 106,8 тис. (на 5,7% менше); свиней – 168,8 тис. (на 1,9% менше), овець і кіз – 43,5 тис. (на 6% менше), птиці всіх видів –        3538,6 тис. голів (на 3% більше). У господарствах населення утримувалося 42,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 55,8%; 45,7% – свиней, 94% – овець і кіз та 92,5% – птиці свійської. Господарствами всіх категорій у січні–травні 2018р. реалізовані на забій 20 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 5,2% менше, ніж у січні–травні 2017р., вироблені 214,7 тис.т молока (на 1,2% більше) та     132 млн.шт яєць (на 1,9% більше). Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 45,5%, молока – 51,7%, яєць – 83,6%.     На 1 червня 2018р. в сільськогосподарських підприємствах (крім  сільськогосподарських підприємств, які не відповідають визначеним статистичною методологією критеріям) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, були в наявності 413,7 тис.т зерна (на 16,1% менше проти 1 червня 2017р.), у т.ч. 316,4 тис.т кукурудзи, 34,5 тис.т пшениці, 19,5 тис.т ячменю, 23,5 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 23,7 тис.т (на 52,2% менше, ніж рік тому).   БУДІВНИЦТВО   У січні–травні 2018р. підприємства області виконали будівельні  роботи на суму 228,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–травні 2018р. становив 92% проти січня–травня 2017р. Будівництво будівель зменшилося на 2,5%, у т.ч. житлових будівель – на 5,9%, інженерних споруд – на 30%. Проте будівництво нежитлових будівель зросло на 1%.  Нове будівництво, реконструкція, розширення та технічне переоснащення склали 78,1% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,1% та 11,8% відповідно.   ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ   У січні–квітні 2018р. експорт товарів становив 248,6 млн.дол. США, імпорт – 165,4 млн.дол. США. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. експорт збільшився на 42,5%, імпорт  – на 21,4%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами склало 83,2 млн.дол. США (у січні–квітні 2017р. також позитивне – 38,3 млн.дол.). Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами 117 країн світу (з них 28 країн ЄС). Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 90,1 млн.дол. США, або 36,2% від загального обсягу експорту товарів (у січні–квітні 2017р. – 60,3 млн.дол. США, або 34,6%), та збільшився проти січня–квітня 2017р. на 49,3%.  Серед країн ЄС найвагоміші експортні поставки здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Італії, Румунії, Польщі.  Серед інших країн найбільше експортувалися товари до Єгипту, Російської Федерації, Туреччини, Білорусі, Китаю, Ізраїлю, Грузії, Тунісу, Лівії. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. зросли поставки товарів до всіх найбільших експортерів, а саме Китаю (у 12,8 раза), Лівії (у 9,5 раза), Тунісу (у 4,2 раза), Нідерландів (у 3,5 раза), Грузії (у 2,3 раза), Іспанії (в 1,8 раза), Туреччини та Єгипту (в 1,6 раза до кожної), Ізраїлю (на 49%), Польщі (на 48,3%), Білорусі (на 47,2%), Румунії (на 39,5%), Італії (на 36%), Російської Федерації (на 22,9%). У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–квітнем 2017р. збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, зернових культур, деревини й виробів із деревини. Натомість зменшилася частка насіння і плодів олійних рослин, текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, готових харчових продуктів, жирів та олій тваринного або рослинного походження, взуття. Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 85,2 млн.дол. США, або 51,5% загального обсягу (у січні–квітні 2017р. – 50,3 млн.дол., або 36,9%), та збільшився проти січня–квітня 2017р. в 1,7 раза. Найвагоміші імпортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися з Німеччини, Литви, Італії, Польщі, Нідерландів. Серед інших країн світу найбільші імпортні надходження були з Білорусі, Російської Федерації, Китаю, США, Бразилії. Порівняно із січнем–квітнем 2017р. збільшився імпорт товарів із Литви (у 12,3 раза), Німеччини (у 2,1 раза), Італії (на 22%), Нідерландів (на 20%), Російської Федерації (на 18,4%), Польщі (на 14,4%), Білорусі (на 9,8%); зменшився – з Бразилії (на 45,7%), США (на 25,9%), Китаю (на 13,8%). У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, шкур необроблених, шкіри вичиненої. Зменшилася частка готових харчових продуктів, зернових культур, полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, текстильних матеріалів та текстильних виробів, засобів наземного транспорту, крім залізничного, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них, мінеральних продуктів.   ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ   Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–травні 2018р. становив 7040,7 млн.грн, що в порівнянних цінах на 6,3% більше від обсягу січня–травня 2017р. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) з початку року становив 4484,7 млн.грн і в порівняних цінах зріс проти січня–травня 2017р. на 4,8%.   ТРАНСПОРТ   У січні–травні 2018р. вантажооборот підприємств автомобільного транспорту становив 421,2 млн.ткм, або 127,6% від обсягу січня–травня 2017р. Підприємствами автомобільного транспорту перевезено 606,8 тис.т вантажів, що становить 104,9% від обсягу січня–травня 2017р. У січні–травні 2018р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 310,1 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористалися 35636,4 тис. пасажирів, що становить, відпо-відно, 92,2% та 89,3% від обсягу січня–травня 2017р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 17263,3 тис. пасажирів, що становить 85,2% рівня січня–травня 2017р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців становили 6203,2 тис. паса-жирів (74,9% рівня січня–травня 2017р.). Міським електротранспортом перевезено 18369,4 тис. пасажирів, що становить 93,5% рівня січня–травня 2017р. Послугами річкового транспорту в січні–травні 2018р. скористалися          3,7 тис. пасажирів, що у 2,1 раза більше, ніж у січні–травні 2017р.   Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес–випуск Заробітна плата в області в травні 2018 року   Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників   підприємств, установ та організацій Чернігівської області в травні 2018 року  становила 6997 грн. Це в 1,9 раза вище мінімальної заробітної плати (3723 грн) та на 28,7% ­– ніж рік тому. У травні 2018 року індекс реальної заробітної плати зафіксовано на рівні 115,2% проти травня 2017 року. За видами економічної діяльності, де сконцентрована основна частка зайнятих працівників нашої області, середньомісячна номінальна заробітна плата  штатних працівників становила: у сільському господарстві – 8979 грн, у промисловості – 7194 грн, в освіті – 6454 грн, в охороні здоров’я – 5174 грн. Серед регіонів України найвищий рівень оплати праці спостерігався в м.Києві (13286 грн), найнижчий – у Тернопільській (6870 грн) та Чернівецькій (6775 грн) областях.   Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес–випуск Зайнятість та безробіття населення Чернігівської області в I кварталі 2018 року   За результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності в I кварталі 2018 року економічно активними на ринку праці Чернігівської області були 467,5 тис. осіб віком 15–70 років. Серед них 88,7% були зайняті економічною діяльністю, решта – не мали роботи (прибуткового зайняття) та при цьому активно її шукали, намагались організувати власну справу та були готові приступити до роботи, тобто відносилися до безробітних. Кількість зайнятого населення віком 15–70 років становила 414,9 тис., а рівень зайнятості населення цієї вікової групи – 55,3% (у середньому  в Україні – 55,9%). Найвище значення показника зафіксовано в м.Києві (61,3%) та в Харківській області (60,5%), найнижче – у Волинській області (48,6%). Обсяги безробіття населення скоротилися порівняно з I кварталом    2017 року на 3,4 тис. та становили 52,6 тис. осіб. Рівень безробіття серед населення віком 15–70 років становив 11,3% (у середньому в Україні – 9,7%). Вищий, ніж на Чернігівщині, показник рівня безробіття спостерігався у Волинській, Донецькій, Кіровоградській, Луганській, Полтавській, Тернопільській та Херсон ській областях. Найнижче значення показника зафіксовано в Харківській,  Київській областях та в м.Києві.   Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск Склад населення  Чернігівської області за статтю   Структура населення області за статтю характеризується стабільною перевагою представниць жіночої статі. На початок 2018 року частка жінок у загальній чисельності населення становила 55%. У розрахунку на кожну тисячу чоловічого населення припадала 1201 жінка (у міських поселеннях – 1195, у сільській місцевості – 1212). Для молодших вікових груп характерною є перевага чоловічої статі.
У віковій групі 0–14 років  на 1000 дівчат налічувалося 1043 хлопці. У віці
15–64 роки на 1000 жінок припадало 937 чоловіків. Стійке перевищення чисельності жінок над чисельністю чоловіків починається з 38 років. Серед жителів віком 65 років і старше на 1000 жінок припадало лише 456 чоловіків. Найбільша диспропорція в статевому складі населення області зафіксована в м.Прилуках (на тисячу жіночого населення припадало
797 чоловіків), а найменша – у Сосницькому (880) та Талалаївському (867) районах.   Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск Склад населення  Чернігівської області за віком   Чисельність постійного населення Чернігівської області впродовж минулого року зменшилася на 1,3% та на 1 січня 2018 року становила
1011,5 тис. осіб (2,4% постійного населення України). Відбулося незначне зменшення чисельності в наймолодшій віковій групі населення (0–14 років), яка, за розрахунками, становила 138 тис. осіб, або
14% постійного населення області. Найбільшою є частка дітей серед населення Корюківського та Носівського районів (по 16%), найменшою – серед  жителів Коропського та Ніжинського районів (по 12%). Чисельність населення віком 15–64 роки за рік скоротилася на 2% та становила близько 677 тис. осіб, або 67%. Ця найчисельніша вікова група є основним постачальником трудових ресурсів в області, більше третини якої – молодь у віці 15–34 роки.  Найстарша вікова група населення (65 років і старше) налічує 196 тис. осіб, або 19%. У поважному віці перебуває кожен шостий житель у міських поселеннях та кожен  четвертий – у сільській місцевості. На початок поточного року середній вік жителів області становив 44 роки (у міських поселеннях – 42, у сільській місцевості – 46). Наймолодше населення проживає в містах Чернігів, Ніжин, Н.-Сіверський та Корюківському районі, середній вік якого 42 роки, найстарше – у Ніжинському районі (47 років).     Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск до Дня молоді Щороку наприкінці першого літнього місяця вся українська молодь відзначає своє свято – День молоді. На початок 2018 року на Чернігівщині проживало 247 тис. молодих людей у віці 15–34 роки. Це майже чверть усього населення області. Дві третини з них – міські жителі. У розрахунку на тисячу молодих жінок області припадає 1083 чоловіки. Найчисельнішою є вікова група 30–34 роки  (86 тис. осіб).      Найбільша частка молоді в загальній чисельності населення проживає
в містах Ніжин та Н.-Сіверський, а також у Срібнянському районі; найменша –
у Варвинському, Куликівському, Ніжинському та Прилуцькому районах. У минулому році на Чернігівщині утворилося майже 4 тис. сімей, де обидва наречені були у віці до 35 років. Жінки здебільшого брали шлюб у
30 років, чоловіки – у 33 роки.  За матеріалами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, молоді особи у віці 15–34 роки становлять більше третини економічно активного населення області. Найвищий рівень економічної активності серед молоді спостерігається у віковій групі
30–34 роки.  Гострою залишається проблема безробіття серед молоді. Упродовж 2017р. на обліку державної служби зайнятості перебувало майже
9 тис. молодих людей віком до 35 років, які мали статус безробітного, з них
4 тис. було працевлаштовано протягом року. Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск До Дня медичного працівника   За багаторічною традицією, у третю неділю червня вітають із професійним святом представників найбільш благородної та гуманної професії – медичних працівників. У галузі охорони здоров’я Чернігівщини зайнято 24,5 тис. працівників, або 13% від загальної кількості штатних працівників області. Медичну допомогу населенню надавали 3,6 тис. лікарів усіх спеціальностей та 10,3 тис. працівників середнього медичного персоналу,      три чверті з яких – медичні сестри. За спеціальностями переважають сімейні лікарі (323), стоматологи (309), терапевти (256), педіатри (219), акушери-гінекологи (195), хірурги (174).  Кожен четвертий лікар області має вищу кваліфікаційну категорію. Більшість медиків – жінки. Серед лікарів їх 62%, а середній медичний персонал складається з жінок на 93%. На початок року в області функціонувало 48 лікарняних закладів системи Міністерства охорони здоров'я України на 9,3 тис. лікарняних ліжок та 241 амбулаторно-поліклінічний заклад із плановою ємністю 23,7 тис. відвідувань за зміну.     Головне управління статистики у Чернігівській області   __________________________________________ Прес-випуск Адміністративні правопорушення в області у 2017 році   У 2017 році організаціями, уповноваженими розглядати справи про адміністративні правопорушення, розглянуто майже 90 тис. справ, по яких винесено постанови (рішення). Це на третину більше, ніж у 2016 році. Адміністративними правопорушеннями державі заподіяно майнової шкоди на суму 29 млн.грн, лише шосту частину якої було відшкодовано. Майже всі збитки (99%) завдані порушеннями законів у сфері охорони природи, використання природних ресурсів, охорони культурної спадщини. Адміністративні стягнення накладено на понад 84 тис. осіб. Штрафи застосовано до двох третин правопорушників на суму 68 млн.грн, чверть з яких сплачено добровільно. Середній розмір накладеного штрафу становив 1187 грн. До решти правопорушників застосовано такі види стягнень як попередження, громадські роботи, адміністративний арешт, позбавлення спеціального права, конфіскація предмета, грошей тощо.   Головне управління статистики у Чернігівській області     Прес-випуск  Дошкільні заклади області   На кінець 2017 року на Чернігівщині діяло 447 дошкільних навчальних закладів: 244 дитячі садочки, 134 ясла-садки та 69 навчально-виховних комплексів. Майже дві третини закладів розташовано в сільській місцевості. Дошкільним вихованням охоплено близько 70% дітей дошкільного віку в регіоні. Щоранку садочки зустрічали 31,1 тис. найменших жителів області, переважна більшість яких старше 3 років, кожен сьомий – від 2 до 3 років        та 304 – малюки від 1 до 2 років. З кожних десяти вихованців вісім проживають у міських поселеннях. Дві третини дітей відвідували дошкільні навчальні заклади загального розвитку, майже третина – комбіновані, 589 дітей перебували в санаторних закладах, 188 – у спеціальних. Групи з цілодобовим перебуванням функціонували в 5 садочках, де під надійним наглядом батьки залишали 120 дітей. Крім того, 897 дітей у віці          3 роки і старше охоплено соціально-педагогічним патронатом. Вихованням та навчанням дошкільнят займалися 3,7 тис. педагогічних працівників (99% – жінки), серед яких 2,5 тис. – вихователі, 119 – практичні психологи, 114 – вихователі-методисти. Роботу закладів забезпечували 4,6 тис. працівників технічного персоналу. Головне управління статистики у Чернігівській області     Прес-випуск До Міжнародного дня музеїв 18 травня відзначається Міжнародний день музеїв, започаткований сорок років тому. На Чернігівщині у 2017 році налічувалося 35 самостійних музеїв, більше половини з них – історичні, 6 – комплексні, решта – літературні, мистецькі, художні та інші. Розміщені вони в 132 будівлях загальною площею 38 тис.кв.м. та займають територію 1427 тис.кв.м. На кінець 2017 року в музеях зберігалося понад 474 тис. предметів основного фонду та 297 тис. – науково-допоміжного. За рік музейні колекції поповнилися на 2,5 тис. предметів. Упродовж року експонувалося 62 тис. предметів (13% від їх загальної кількості), відкрито 568 найменувань виставок, проведено 26 тис. екскурсій та видано 565 наукових видань і публікацій. Музеї відвідало 920,8 тис. осіб, серед яких 46% – учні, слухачі та студенти. У середньому на один музей припало 27 тис. відвідувань. Найпопулярнішими були архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" та історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця",        що мали статус національних, а також Чернігівський історичний музей             ім. В. В. Тарновського. Персонал музеїв налічував 628 працівників, майже третина з яких – наукові співробітники та екскурсоводи. Крім того, у нашому регіоні діяли 22 музеї, створені в складі підприємств, установ, організацій та навчальних закладів. Головне управління статистики у Чернігівській області   Прес-випуск До Дня матері   Щорічно в Україні в другу неділю травня відзначається найзворушливіше свято – День матері, покликаний вшанувати найріднішу людину, яка не тільки подарувала життя, але й є берегинею родини. На початок року на Чернігівщині проживало 555,7 тис. жінок. На кожних 100 представниць жіночої статі припадає 84 чоловіки. У минулому році мамами стали більше 7 тис. жительок нашого регіону,
які народили 7573 немовляти. Традиційно на світ з’являється хлопчиків дещо більше, ніж дівчаток: на 100 дівчаток народилося 102 хлопчики. Майже кожна друга жінка, яка стала мамою, народила первістка, кожна третя – відчула радість материнства вдруге, кожна сьома – втретє й більше.
У понад 90 родин лелека приніс двійнят.          Середній вік матерів, які народжували, був 28 років, а жінок, що народили вперше – 26 років.          Від щирого серця вітаємо дорогих мам зі святом.     Головне Управління статистики у Чернігівській області     СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–квітні 2018 року Чернігівщина січень-квітень 2018 р.doc   СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
в січні–березні 2018 року Чернігівщина січень-березень 2018р.doc   Медичне обслуговування населення  області, яке постраждало від аварії  на ЧАЕС Аварія на Чорнобильській атомній електростанції, що знаходиться    в 70 кілометрах від м.Чернігова, визнана світовим співтовариством як одна   з найбільших техногенних катастроф в історії людства. За адміністративними даними, в області на 1 січня 2018р. пенсії учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи отримувала десята частина пенсіонерів (33,2 тис.). На обліку в медичних закладах області перебували 7,7 тис. ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, 1,3 тис. евакуйованих із зони дії радіації, 47,2 тис. жителів територій, що підлягають нагляду, 11,8 тис. осіб, батьки яких належать до названих вище категорій, та 540 народжених від них дітей. Серед постраждалих захворюваність у 2017р. становила 68 тис. випадків у розрахунку на кожні 100 тис. осіб, які перебували на обліку (у 2016р. – 66 тис.). Найбільш поширеними були хвороби органів дихання (35,1 тис.)  та системи кровообігу (4,4 тис.). У 2017р. 1,4 тис осіб, які перебували на обліку, отримали санаторно-курортне лікування.    Головне управління статистики у Чернігівській області __________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні-лютому 2018 року Чернігівщина в січні-лютому 2018 року.doc ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні 2018 року Чернігівщина в січні 2018 року.doc ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 2017 році Чернігівщина у 2017 році.doc ___________________________________________ Оплата населенням області  житлово-комунальних послуг  у 2017 році У 2017 році жителями області сплачено за житлово-комунальні послуги 1286 млн.грн (79% від нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 505 млн.грн. Середні нарахування на одного власника особового рахунку за житлово-комунальні послуги (з урахуванням електроенергії) за рік збільшилися на 31% і становили в грудні 2017 року 984 грн. На кінець 2017 року населення області заборгувало надавачам послуг за централізоване опалення та гаряче водопостачання 115 млн.грн, за газопостачання – 111 млн.грн, за електроенергію – 41 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 24 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2 млн.грн. Борги 3 місяці і більше за централізоване опалення та гаряче водопостачання мали 37% користувачів, за газопостачання – 28%, за вивезення побутових відходів – 15%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 10%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 7%, за електроенергію – 6%.                                      Головне управління статистики у Чернігівській області   СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у січні- листопаді 2017 року Чернігівщина в січні - листопаді 2017 року.doc ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у січні- жовтні 2017 року Чернігівщина в січні-жовтні 2017 року.doc ___________________________________________ Демографічна ситуація в Чернігівській областів січні–вересні 2017 року На 1 жовтня 2017 року чисельність наявного населення Чернігівської області, за оцінкою, становила 1023,3 тис. осіб. З початку року кількість жителів зменшилася на 10,1 тис. осіб. У січні–вересні 2017 року в області з’явилися на світ 5715 малюків (2907 хлопчиків та 2808 дівчаток). На кожну тисячу населення припадало 7,4 новонароджених. У межах області показник народжуваності коливався від 8,5‰ у Бобровицькому районі до 5,4‰ – у Коропському. Майже половина жінок народили первістків, понад третину – стали мамами вдруге, а третю й більше дитину народила кожна сьома жінка. Середній вік матері на час народження дитини – 28 років. Поза шлюбом народилося 23% малюків. З початку року в області померла 14121 особа (6799 чоловіків та 7322 жінки). Рівень смертності становив 18,4 померлих у розрахунку на 1000 наявного населення. Середній вік померлих чоловіків – 67 років, жінок – 78 років. Головне управління статистики у Чернігівській області ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у січні- вересні 2017 року Чернігівщина в січні-вересні 2017 року.doc ___________________________________________ «Розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, не вирішення яких має підстави для реєстрації Національною службою посередництва і примирення колективного трудового спору (конфлікту) на виробничому та територіальному рівнях» З метою уникнення загострення конфліктних ситуацій, відділення НСПП звертається до всіх заінтересованих сторін соціально-трудових відносин приділити особливу увагу питанням забезпечення реалізації державних соціальних гарантій у сфері праці на підприємствах, установах та організаціях районів і міст області відповідно до ст.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)». У разі виникнення передумов соціальної напруги та розбіжностей у трудових колективах підприємств, установ та організацій області (незалежно від форм власності і організаційно - правових форм господарювання) з питань порушення вимог законодавства про працю, колективних договорів, угод, тощо до відділення НСПП мають право звертатися як сторони конфлікту, так і органи влади, зацікавлені в стабілізації стану соціально-трудових відносин на відповідній території. Спеціалісти відділення НСПП завжди готові надати необхідні юридичні консультації і методичні рекомендації з метою сприяння вирішенню кожної конкретної проблемної ситуації у відповідності до Закону України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”. Відділення НСПП в Чернігівській області знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909; тел.: 77-62-77. Додаток.doc ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у січні- липні 2017 року Чернігівщина в січні-липні 2017 року.doc ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у січні-травні 2017 року Чернігівщина в січні-травні 2017 року.doc ___________________________________________ Склад населення Чернігівської області за віком Чисельність постійного населення Чернігівської області впродовж минулого року зменшилася на 1,1% та на 1 січня 2017р. складала 1024,9 тис. осіб (2,4% постійного населення України). Відбулося незначне збільшення чисельності в наймолодшій віковій групі (0–14 років), яка, за розрахунками, становила майже 140 тис. осіб, або 14% постійного населення області (в Україні – 16%). На Чернігівщині найбільша питома вага дітей серед населення Корюківського (16%) та Носівського (15%) районів, найменша – серед Коропського та Ніжинського (по 12%). Кількість населення працездатного віку (15–64 роки) складає найчисельнішу вікову групу, яка за рік зменшилася на 2% й становила близько 689 тис. осіб, або 67% (в Україні – 68%). Більше третини цієї вікової групи – молоді люди у віці 15–34 роки. Населення у віці 65 років і старше в області налічувалося майже 197 тис. осіб, або 19% (в Україні питома вага цієї вікової групи – 16%). Сільські жителі значно старші за міських. Про це свідчить показник середнього віку населення. На 1 січня 2017р. середній вік жителів області становив 43 роки (у міських поселеннях – 42, у сільській місцевості – 46). Частка населення у віці 65 років і старше в міських поселеннях зафіксована на рівні 15%, у сільській місцевості – 26%. Головне управління статистики у Чернігівській області ___________________________________________ Про індекси споживчих цін на товари та послуги За розрахунками Держстату показник рівня інфляції в травні 2017р. в області становив 101,1%, в Україні – 101,3%. На споживчому ринку області в травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше подорожчали фрукти (на 9,9%) та овочі (на 9,2%). На 0,9–3,9% – хліб, олія, цукор, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас яйця подешевшали на 18,2%, крупи гречані – на 4,5%, молоко – на 3,8%, масло – на 1,7%. Тютюнові вироби зросли в ціні на 4,7%, алкогольні напої – на 1,2%. На цінову ситуацію вплинуло підвищення тарифів на каналізацію – на 4,6%, холодну воду – на 3,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,2%. Головне управління статистики у Чернігівській області ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у січні-квітні 2017 року Чернігівщина в січні- квітні 2017 року.doc ___________________________________________ Заробітна плата в області у квітні 2017 року Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій Чернігівської області у квітні 2017 року становила 5324 грн (в Україні – 6659 грн). Це в 1,7 раза вище мінімальної заробітної плати (3200 грн) та на 42% – ніж рік тому. Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у квітні 2017 року становила 98%. Найвищий рівень оплати праці зафіксовано в м.Києві (10788 грн), найнижчий – у Тернопільській (5152 грн) та Чернівецькій (5160 грн) областях. Найбільше нараховано працівникам підприємств із виготовлення виробів із деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (9604 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (9047 грн), зайнятим у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (8000 грн), у фінансовій та страховій діяльності (6715 грн). Водночас найменше отримали працівники поштової та кур’єрської діяльності, а також зайняті у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті й монтажу машин та устатковання. Головне управління статистики у Чернігівській області ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у січні-березні 2017 року Чернігівщина в січні-березні 2017 року.doc ___________________________________________ Помилки у правовстановлюючих документах.docx ___________________________________________ Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно цільовим методом.doc Додаток_1.doc Додаток_2.doc Додаток_3.doc ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ у 2016 року Чернігівщина у 2016 році.doc ___________________________________________ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні- листопаді 2016 року Чернігівщина в січні-листопаді 2016 року.doc ___________________________________________ Методичні рекомендації по реєстрації місця проживання дитини.doc ___________________________________________ Буклет державна реєстрація народження дитини.doc