13 листопада 2017

Про роботу із запобігання корупції в районній державній адміністрації

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного змісту Талалаївською районною державною адміністрацією протягом 2018 року і І кварталу2019 року здійснювалася робота на напрямку запобігання корупції.

У районній державній адміністрації постійно аналізується стан виконання державними службовцями вимог антикорупційного законодавства. На основі аналізу здійснюється підготовка інформацій з питань запобігання корупції, які надсилаються в обласну державну адміністрацію. Аналітична інформація також доводиться до посадових осіб на нарадах та під час проведення навчань працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації.

Для здійснення заходів у межах і формах, визначених чинним законодавством, у районній державній адміністрації визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11 травня 2018 року № 157 такою особою визначено головного спеціаліста з питань мобілізаційної, оборонної роботи апарату райдержадміністрації  Ю. Гужву.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від13 червня 2013 року № 231 розпорядженням голови райдержадміністрації від 14 червня 2013 року № 146 затверджено заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Талалаївської районної державної адміністрації.

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідних рішень Національного агентства з питань запобігання корупції і розпоряджень голови облдержадміністрації від 24 січня 2017 року № 32 і голови райдержадміністрації від 7 лютого 2017 року № 35 у межах компетенції та наданих повноважень було проведено оцінку корупційних ризиків у районній державній адміністрації. Ідентифікація корупційних ризиків проводилась шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища райдержадміністрації щодо виявлення чинників корупційних ризиків у організаційно-управлінській діяльності, дотриманні вимог, обмежень заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції». За результатами ідентифікації корупційних ризиків здійснено їх формальне визначення, що включає проаналізовані функції, завдання районної державної адміністрації, конкретні напрямки діяльності.

У районній державній адміністрації запроваджено щорічний розгляд питання про роботу із запобігання корупції на засіданнях колегії райдержадміністрації.

У рамках навчання працівників апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації протягом минулого року та в І кварталі цього року неодноразово розглядалися питання антикорупційного характеру, зокрема: «Про вимоги Закону України «Про запобігання корупції»; «Про порядок заповнення та подання до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, електронних декларацій» тощо. Також під час проведення навчань працівники апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації попереджалися про відповідальність за несвоєчасне подання та недостовірне заповнення електронних декларацій.

Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» всіма державними службовцями апарату і структурних підрозділів райдерж-адміністрації своєчасно, до 1 квітня 2018 року, було заповнено й подано до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічні електронні декларації за 2017 рік. Також протягом 2018 року та першого кварталу 2019 року вже колишні державні службовці райдержадміністрації в передбачені законом терміни подавали заповнені електронні декларації, подання яких передбачено перед звільненням та після звільнення з державної служби.
Крім того, електронні декларації подавалися й особами, які претендували на зайняття посад державних службовців у структурних підрозділах райдержадміністрації. Також був випадок подання відповідно до закону державним службовцем райдержадміністрації повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

У райдержадміністрації проводиться роз’яснювальна робота серед працівників щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» в частині забезпечення невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення. Особи, які призначаються на посади, попереджуються про необхідність обов’язкового повідомлення про близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а у разі виникнення відповідних обставин – про необхідність негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

Протягом 2018 року і в І кварталі 2019 року в районній державній адміністрації вживались передбачені законодавством заходи щодо врегулювання конфлікту інтересів деяких працівників райдержадміністрації. Зокрема, лише за ІІ півріччя 2018 року уповноваженою особою в районній державній адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції було врегульовано 33 реальні конфлікти інтересів після подання окремими посадовими особами апарату та структурних підрозділів райдерж-адміністрації письмових повідомлень про їх виникнення, а за І квартал 2019 року вже врегульовано 4 реальні і 1 потенційний конфлікти інтересів. Врегулювання конфліктів інтересів посадових осіб уповноваженою особою в районній державній адміністрації з питань запобігання та виявлення корупції  було здійснено шляхом складання відповідних висновків.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджаються про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. Протягом 2018 року було попереджено 9 осіб, а за період з початку цього року – 3 особи.

Під час прийняття на державну службу дотримуються умови конкурсного відбору, одним із критеріїв оцінювання при цьому є знання антикорупційного законодавства, а також проводиться бесіда з кандидатами з питань службової діяльності.

Державних службовців, які працюють на посадах в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації, ознайомлено з Попередженням про встановлені законодавством України обмеження для державних службовців та із Загальними правилами поведінки державного службовця.

У 2018 році 3 особи, які претендували на зайняття посад державних службовців у структурних підрозділах райдержадміністрації, перед призначенням на посаду успішно пройшли перевірку достовірності відомостей відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади».

У листопаді 2018 року працівник райдержадміністрації, якого визначено уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції пройшов навчання за програмою тематичного короткотермінового семінару «Забезпечення ефективності та протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» в Чернігівському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Протягом 2018 року та за період з початку цього року посадові особи апарату та структурних підрозділів Талалаївської районної державної адміністрації за корупційні правопорушення до адміністративної чи кримінальної відповідальності не притягувалися.

__________________________________________

Про виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців

Головою районної державної адміністрації видано розпорядження від 14 червня 2013 року № 146, яким затверджено заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Талалаївської районної державної адміністрації.

Протягом ІV кварталу 2017 року серед державних службовців районної державної адміністрації виник один раз конфлікт інтересів та три рази серед її структурних підрозділів, такі випадки виникнення конфлікту інтересів були врегульовані відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У райдержадміністрації розпочато проведення спеціальної перевірки особи яка претендує на зайняття посади державного службовця згідно з вимогами чинного законодавства.

Серед державних службовців райдержадміністрації проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особи, які претендують на зайняття посад держслужбовців, попереджаються про встановлені обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням державної служби.

Інформації від правоохоронних та судових органів про притягнення державних службовців до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень не надходило.

За інформацією головного спеціаліста з питань роботи

зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації

__________________________________________

Заходи для усунення виявлених корупційних ризиків за ІІІ квартал 2017 року.doc

__________________________________________

Про виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців у ІІІ кварталі 2017 року

Головою районної державної адміністрації видано розпорядження від 14 червня 2013 року № 146, яким затверджено заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців Талалаївської районної державної адміністрації.

Протягом ІІІ кварталу 2017 року серед державних службовців районної державної адміністрації та її структурних підрозділів не виявлялися випадки виникнення конфлікту інтересів.

Серед державних службовців райдержадміністрації проводиться роз’яснювальна робота щодо необхідності повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів у разі його виникнення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

Особи, які претендують на зайняття посад держслужбовців, попереджаються про встановлені обмеження, пов’язані з прийняттям та проходженням державної служби.

Протягом ІІІ кварталу 2017 року у районній державній адміністрації та управліннях райдержадміністрації спеціальна перевірка не проводилася.

Інформації від правоохоронних та судових органів про притягнення державних службовців до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень не надходило.

За інформацією головного спеціаліста з питань роботи

зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації