back

До уваги зацікавлених сторін соціального діалогу!

06 червня 2019

Відділенням НСПП в Чернігівській області (далі – Відділення) здійснено прогноз щодо можливих змін соціально-трудових відносин, виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) у трудових колективах підприємств, установ і організацій Чернігівської області у IІ півріччі 2019 року, що спрямований на дослідження розвитку соціально-трудових відносин (далі – СТВ), окреслення можливих проблем, передбачення конфліктних ситуацій, здійснення заходів щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів та своєчасного врегулювання розбіжностей між сторонами СТВ, що можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (далі – КТС(К).

 

Згідно висновків прогнозу, у ІІ півріччі 2019 року прогнозується зміни СТВ, виникнення КТС(К) у трудових колективах підприємств, установ і організацій у:

 

  1. добувній та переробній промисловості. Невиконання вимог щодо перегляду тарифних ставок, не підвищення заробітної плати та заборгованість з неї, незабезпечення належною державною підтримкою можуть призвести до дестабілізації стану СТВ;

 

2) житлово-комунальному господарстві зберігатиметься негативна тенденція у зв'язку з наявністю структурних змін у діяльності підприємств, організацій та установ, значною дебіторською заборгованістю за надані житлово-комунальні послуги, невідповідністю діючих тарифів фактичним витратам за надані послуги. Залишається невирішеною проблема розподілу коштів за послуги теплопостачання, що призводить до скрутного фінансово-економічного становища теплопостачальних організацій та значних боргів з виплати заробітної плати;

 

3) бюджетній сфері можливе ускладнення стану СТВ у ІІ півріччі 2019 року, передусім з причин: недотримання термінів виплати заробітної плати, запланованих заходів щодо реорганізації установ з наступним скороченням працівників з причин незабезпечення відповідними обсягами видатків субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету обласним, міським, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад. Ймовірним є ускладнення стану СТВ у зв’язку з незабезпеченістю місцевих бюджетів фінансовим ресурсом на виплату заробітної плати обслуговуючому та технічному персоналу бюджетним установам та закладам районів та міст області.

 

В умовах децентралізації та створення об`єднаних територіальних громад, Відділення, не виключає можливе виникнення конфліктних ситуацій в установах та організаціях.

 

Сторонам колдоговірного регулювання для покращення стану СТВ необхідно передбачати зобов’язання сторін щодо динамічного зростання рівня оплати праці, збільшення питомої ваги витрат на оплату праці в операційних витратах, здійснити ряд заходів щодо поліпшення умов праці та усунення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, передбачати зобов’язання гендерного напрямку, включати зобов’язання сторін щодо визначення обсягів професійного навчання працівників та загальних витрат коштів на цілі відповідно до потреб виробництва, засобів стимулювання та удосконалення системи професійної підготовки та перепідготовки кадрів, по можливості запроваджувати підсумований облік робочого часу та гнучкий режим роботи.

 

Зважаючи на це, основними цілями і завданнями планування розвитку СТВ на підприємствах, установах та організаціях Чернігівщини має стати:

 

- розроблення соціальних заходів, які впливатимуть на підвищення ефективності використання трудового потенціалу працівників;

 

- прийняття зважених управлінських рішень;

 

- удосконалення соціальної, професійної та кваліфікаційної структури працівників;

 

- поліпшення соціальних відносин у трудовому колективі;

 

- насичення праці творчими елементами;

 

- заохочення усіх видів трудової і соціальної активності працівників, делегування їм управлінських функцій;

 

- покращення умов праці та техніки безпеки;

 

- розширення можливостей для більш повного задоволення культурних, побутових та матеріальних потреб працівників.

 

У разі виникнення передумов дестабілізації стану трудових відносин через порушення вимог чинного законодавства про працю, колективних договорів (угод), тощо, які можуть призвести до загострення суперечностей між працівниками і роботодавцями та акцій протесту, пропонуємо завчасно звертатись за сприянням для оперативного здійснення спільних заходів по локалізації ймовірних конфліктних ситуацій.

 

Адреса відділення НСПП в Чернігівській області: 14000, м. Чернігів, вул. П’ятницька, 39, кімн. 909, телефон: (0462) 77-62-77.