back

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–червні 2020 року

06 серпня 2020

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 червня 2020р. становила 986,2 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 5095 осіб.

 

Порівняно із січнем–травнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 880 осіб.

 

Упродовж січня–травня 2020р. народилися 2407 малюків. Кількість померлих склала 7455 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–травні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–травнем 2019р. зросла на 11,5% й становила 8603 грн.

 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,9–1,3 раза.

 

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 66,9% середнього показника в області.

 

Індекс реальної заробітної плати в січні–травні 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 108,4%.

 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–травня 2020р. збільшилася на 3,6 млн.грн (на 29,1%) та на 1 червня 2020р. становила 16 млн.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за травень 2020р.

 

Борги працівникам економічно активних підприємств становили               13,3 млн.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–травня 2020р. на 2 млн.грн (на 17,8%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 9,6 млн.грн (72,2% загальної суми).

 

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 червня 2020р. становила 978 осіб (0,6% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13567 грн, що в 1,6 раза більше від середньої заробітної плати, нарахованої за травень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2020р.              в області становив 101,9%, в Україні – 102%.

 

На продовольчому ринку області найбільше (на 40,3%) подорожчали фрукти, на 23,3% – продукти переробки зернових. На 8,5–14,2% зросли ціни на рибу та продукти з риби, овочі, макаронні вироби, рис,                   на 0,9–6,6% – на хліб, масло, безалкогольні напої, цукор, кисломолочну продукцію. Водночас сало знизилося в ціні на 12,9%, яйця – на 12,5%, м'ясо птиці – на 8,7%, молоко – на 4,8%, олія соняшникова – на 4%, свинина – на 3,2%.

 

Тютюнові вироби стали дорожчими на 10,9%.

 

Природний газ подешевшав на 38%, паливо та мастила – на 26%.

 

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 

У січні–червні 2020р. порівняно із січнем–червнем 2019р. індекс промислової продукції становив 91,3%. 

 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 98,7%, у переробній промисловості – 85,9%.

 

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 97,1%.                       У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 74,4%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 78,4%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 122,2%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 88,6%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 92,1%, у машинобудуванні – 62%.

 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 96,2%.

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–червні 2020р., за розрахунками, становив 92,3% до січня–червня 2019р., у т.ч. в підприємствах – 98,7%, господарствах населення – 86,6%.

 

Станом на 1 липня 2020р. всіма категоріями господарств зібрано 13,6 тис.ц овочів (на 11,9% менше, ніж рік тому) та 17 тис.ц плодів та ягід (на 4,5% менше).

 

За розрахунками, на 1 липня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 174,1 тис. голів (на 8,6% менше 1 липня 2019р.), у т.ч. корів – 87,2 тис. (на 13,9% менше); свиней – 198,3 тис. (на 3,6% більше), овець і кіз – 39,7 тис. (на 4,8% менше), птиці всіх видів – 4644,4 тис. голів (на 6,9% менше).

 

У господарствах населення утримувалося 43,5% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,3%; 34,6% – свиней, 96% – овець і кіз та 94,1% – птиці свійської.

 

Господарствами всіх категорій у січні–червні 2020р. реалізовані на забій 24 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 0,4% менше, ніж у січні–червні 2019р., вироблені 234,2 тис.т молока (на 10,4% менше) та 162 млн.шт яєць (на 3,3% менше).

 

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 37,5%, молока – 46,8%, яєць – 88,1%.

 

На 1 липня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, соняшник, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 377,4 тис.т зерна (на 0,2% більше проти 1 липня 2019р.), у т.ч. 293,1 тис.т кукурудзи, 29,4 тис.т пшениці, 20,9 тис.т ячменю, 5,4 тис.т жита. Насіння соняшнику зберігалося 9,6 тис.т (на 10,6% менше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–червні 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 907 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–червні 2020р. порівняно із січнем–червнем 2019р. становив 139,4%.

 

         Обсяги будівництва будівель зросли на 8,8% (нежитлових – на 14,7%), інженерних споруд – у 2,7 раза. Обсяги будівництва житлових будівель скоротилися на 0,3%.

 

Нове будівництво склало 11,1% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 30,5%, реконструкція та технічне переоcнащення – 58,4%.

     

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У січні–травні 2020р. експорт товарів становив 325,3 млн.дол. США, імпорт – 132,8 млн.дол. Порівняно із січнем–травнем 2019р. експорт збільшився на 1,5% (на 4,8 млн.дол.), імпорт зменшився на 26,2% (на 47,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 192,5 млн.дол. (у  січні–травні 2019р. також позитивне – 140,5 млн.дол.).

 

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–травнем 2019р. збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, паперу та картону, готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка зернових культур, взуття, насіння і плодів олійних рослин.

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 129 млн.дол., або 39,7% від загального обсягу експорту (у січні–травні 2019р. – 148 млн.дол., або 46,2%), та зменшився порівняно із січнем–травнем 2019р. на 19 млн.дол., або на 12,8%.

 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини та Португалії.

 

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Азербайджану, Китаю, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини та Казахстану.

 

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю у 2 рази, Казахстану – в 1,9 раза, Португалії – в 1,5 раза, Азербайджану – на 37,2%, Єгипту – на 35,2%, Нідерландів – на 32,7%, Російської Федерації – на 31,2%; зменшився до Туреччини на 39,2%, Білорусі – на 28,3%, Іспанії – на 20%, Німеччини – на 14,3%, Румунії – на 9,7%.

 

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів, готових харчових продуктів, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону, недорогоцінних металів та виробів із них, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, засобів наземного транспорту, крім залізничного, мінеральних продуктів.

 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 61 млн.дол., або 45,9% загального обсягу (у січні–травні 2019р. – відповідно 79,7 млн.дол. та 44,3%), та зменшився проти січня–травня 2019р. на 18,7 млн.дол., або на 23,5%.

 

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

 

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США та Туреччини.

 

Порівняно із січнем–травнем 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини в 1,8 раза, США – на 21,6%, Італії – на 11,7%, Австрії – на 7,4%, зменшився з  Білорусі на 51,5%, Російської Федерації – на 51,2%, Литви – на 48,8%, Польщі – на 38,6%, Німеччини – на 19,5%, Бразилії – на 12,1%, Нідерландів – на 3,7%, Китаю – на 1,1%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2020р. становив 9938,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 7,9% більше від обсягу січня–червня 2019р.

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–червні 2020р. становив 6478,8 млн.грн і в порівнянних цінах зріс проти січня–червня 2019р. на 6,7%.

 

ТРАНСПОРТ

 

У січні–червні 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив                482,4 млн.ткм, або 96,1% від обсягу січня–червня 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 751,5 тис.т вантажів, що становить 82% від обсягу січня–червня 2019р.

 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–червень 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 459,7 млн.ткм, який скоротився на 7% порівняно із січнем–червнем 2019р. та перевезено 612,8 тис.т вантажів, що становить 72,4% рівня січня–червня 2019р.

 

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 138,7 тис.т, що            у 2 рази більше, ніж у січні–червні 2019р.

 

У січні–червні 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 179,3 млн.пас.км, або 51,8% від обсягу січня–червня 2019р.

 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 21 млн пасажирів, або 56,3% від обсягу січня–червня 2019р.

 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 10,6 млн пасажирів, що на 43% менше, ніж у січні–червні 2019р.

 

Міським електротранспортом перевезено 10,4 млн пасажирів, що становить 55,6% рівня січня–червня 2019р.

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області