back

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в січні–листопаді 2020 року

12 січня 2021

НАСЕЛЕННЯ

 

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 листопада 2020р. становила 980,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2020р. кількість жителів Чернігівщини зменшилася на 11004 особи.

 

Порівняно із січнем–жовтнем 2019р. обсяг природного скорочення зменшився на 86 осіб.

 

Упродовж січня–жовтня 2020р. народилися 4944 малюки. Кількість померлих склала 15207 осіб.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

 

У січні–жовтні 2020р. середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій
(з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно із січнем–жовтнем 2019р. зросла на 12,5% й становила 9144 грн.

 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися: фінансова та страхова діяльність, державне управління  й оборона; обов’язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності – добувна промисловість і розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник в економіці області в 1,8–1,3 раза.

 

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в тимчасовому розміщуванні й організації харчування, у виробництві меблів, іншої продукції, ремонті та монтажі машин і устатковання, у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 63,3% середнього показника в області.

 

Індекс реальної заробітної плати в січні–жовтні 2020р. порівняно  з відповідним періодом 2019р. становив 109,4%.

 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати впродовж січня–жовтня 2020р. збільшилася на 6556,6 тис.грн (на 52,9%) та на 1 листопада 2020р. становила 18944,4 тис.грн, що дорівнює 1,1% від фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2020р.

 

Борги працівникам економічно активних підприємств становили 16222,5 тис.грн. Їхні розміри збільшилися впродовж січня–жовтня 2020р. на 4962,4 тис.грн (на 44,1%). Найбільша заборгованість серед економічно активних підприємств спостерігалася в промисловості – 11689,6 тис.грн (72,1% загальної суми).

 

Кількість працівників економічно активних підприємств, які вчасно не отримали заробітну плату, на 1 листопада 2020р. становила 1234 особи (0,7% загальної кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області).

 

Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13146 грн, що на 31,9% більше від середньої заробітної плати, нарахованої за жовтень 2020р.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–листопаді 2020р.  в області становив 104,4%, в Україні – 104,1%.

 

На продовольчому ринку області найбільше (на 45,3%) подорожчав  цукор, на 9,8–19,3% – фрукти, олія соняшникова, макаронні вироби, яйця, продукти переробки зернових. На 1,1–3,3% зросли ціни на молоко, кисломолочну продукцію, сири, рис, хліб, яловичину, безалкогольні напої. Водночас на 17,2% знизилися в ціні овочі. На 1,6–8,2% стали дешевшими сметана, свинина, м'ясо птиці.

 

Тютюнові вироби стали дорожчими на 18,8%.

 

Ціни на природний газ підвищилися на 61,1%, паливо та мастила подешевшали на 18,8%.

 

Вартість місцевого телефонного зв'язку зросла на 17%, поштових послуг – на 12,5%, Інтернету – на 11,6%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні–листопаді 2020р. порівняно із січнем–листопадом 2019р. індекс промислової продукції становив 92,2%. 

 

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги промислового виробництва склали 96,6%, у переробній промисловості – 88,4%.

 

На підприємствах із виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів обсяг промислової продукції становив 95,4%. У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяг промислової продукції склав 74,7%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – 87%, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 106,7%, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 114,3%, у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – 96,4%, у машинобудуванні – 63,6%.

 

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції склав 98,2%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Індекс сільськогосподарської продукції в січні–листопаді 2020р., за розрахунками, становив 97,6% до січня–листопада 2019р., у т.ч. в підприємствах – 97,2%, господарствах населення – 99,5%.

 

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва за січень–листопад 2020р. порівняно із січнем–листопадом 2019р. становив 98,2%, у т.ч. в підприємствах – 97%, господарствах населення – 105,7%.

 

Станом на 1 грудня 2020р. господарствами всіх категорій зернові та зернобобові культури скошені та обмолочені на площі 727,3 тис.га, що становить 87,8% площ, посіяних під урожай 2020р. та на 5,2% менше, ніж на початок грудня 2019р. Із зібраної площі одержано 5007,5 тис.т зерна (у початково оприбуткованій масі), що становить 97% урожаю на 1 грудня 2019р.

 

Cоняшнику зібрано 699,8 тис.т (на 10,4% більше, ніж рік тому), буряку цукрового фабричного накопано 200,3 тис.т (на 7,5% менше),  картоплі накопано 1258,5 тис.т (104,5% до відповідної дати 2019р.), овочів відкритого ґрунту зібрано 216,1 тис.т (110,9%). Господарствами населення вироблено 98,4% овочів відкритого ґрунту та 91,8% картоплі загальнообласного обсягу.

 

Індекс обсягу виробництва продукції тваринництва за січень–листопад 2020р. порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 93,1%, у т.ч. в підприємствах – 99,9%, господарствах населення – 87%.

 

За розрахунками, на 1 грудня 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби була 160,7 тис. голів (на 9,2% менше 1 грудня 2019р.), у т.ч. корів – 85,2 тис. (на 13,3% менше); свиней – 202,5 тис. (на 4,8% більше), овець і кіз – 30,4 тис. (на 9,5% менше), птиці всіх видів – 3643,6 тис. голів (на 9,8% менше).

 

У господарствах населення утримувалося 41,4% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 53,4%; 32,8% – свиней, 95,4% – овець і кіз та 93,9% – птиці свійської.

 

Господарствами всіх категорій у січні–листопаді 2020р. реалізовані на забій 44,4 тис.т тварин сільськогосподарських (у живій масі), що на 5,5% менше, ніж у січні–листопаді 2019р., вироблені 425,9 тис.т молока (на 10,9% менше) та 274,9 млн.шт яєць (на 2,8% менше).

 

Питома вага господарств населення в загальному виробництві м’яса становила 39,9%, молока – 47,9%, яєць – 85,6%.

 

На 1 грудня 2020р. в підприємствах, які вирощують зернові і зернобобові, та підприємствах, що займаються їхнім зберіганням та переробленням, були в наявності 2127,3 тис.т зерна (на 4% менше проти     1 грудня 2019р.), у т.ч. 1837,4 тис.т кукурудзи, 135,6 тис.т пшениці, 49,2 тис.т жита, 40,3 тис.т ячменю. Насіння соняшнику зберігалося 230,6 тис.т (на 23,5% більше, ніж рік тому).

 

БУДІВНИЦТВО

 

У січні–листопаді 2020р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на суму              2162,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції в січні–листопаді 2020р. порівняно із січнем–листопадом 2019р. становив 131,8%.

 

         Обсяги будівництва будівель зросли на 0,1% (нежитлових – на 5,5%), інженерних споруд – у 2 рази. Водночас обсяги будівництва житлових будівель скоротилися на 8,6%.

 

Нове будівництво склало 10,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 44,3%, реконструкція та технічне переоcнащення – 44,9%.

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

У січні–жовтні 2020р. експорт товарів становив 652,5 млн.дол. США, імпорт – 289,8 млн.дол. Порівняно із січнем–жовтнем 2019р. експорт збільшився на 2,3% (на 14,7 млн.дол.), імпорт зменшився на 21,5% (на 79,2 млн.дол.). Позитивне сальдо становило 362,7 млн.дол. (у січні–жовтні 2019р. також позитивне – 268,7 млн.дол.).

 

У загальному обсязі експорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2019р. збільшилася частка текстильних матеріалів та текстильних виробів,  машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, паперу та картону, деревини і виробів із деревини. Натомість зменшилася частка готових харчових продуктів, насіння і плодів олійних рослин, взуття, зернових культур.

 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 250,5 млн.дол., або 38,4% від загального обсягу експорту (у січні–жовтні 2019р. – 269,3 млн.дол., або 42,2%), та зменшився порівняно із січнем–жовтнем 2019р. на 18,8 млн.дол., або на 7%.

 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Нідерландів, Іспанії, Румунії, Німеччини та Латвії.

 

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю, Азербайджану, Єгипту, Білорусі, Російської Федерації, Туреччини та Казахстану.

 

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до  Китаю в 3,2 раза, Казахстану – у 2,9 раза, Російської Федерації – в 1,6 раза, Латвії – на 24,4%, Німеччини – на 17,5%, Румунії – на 4,9%; зменшився до Туреччини на 41,2%, Білорусі – на 29,8%, Нідерландів – на 11,7%, Єгипту – на 10,8%, Азербайджану – на 8,8%, Іспанії – на 0,9%.

 

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно із січнем–жовтнем 2019р. збільшилася частка мінеральних продуктів, готових харчових продуктів, текстильних матеріалів та текстильних виробів, недорогоцінних металів та виробів із них, паперу та картону, продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості. Зменшилася частка полімерних матеріалів, пластмас та виробів із них, машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання, засобів наземного транспорту, крім залізничного.

 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 128,2 млн.дол., або 44,2% загального обсягу (у січні–жовтні 2019р. – відповідно 167,8 млн.дол. та 45,5%), та зменшився проти січня–жовтня 2019р. на 39,6 млн.дол., або на 23,6%.

 

         Серед країн ЄС найвагоміші імпортні поставки товарів надходили з Німеччини, Італії, Литви, Нідерландів, Польщі та Австрії.

 

         Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Китаю, Бразилії, Російської Федерації, США та Туреччини.

 

Порівняно із січнем–жовтнем 2019р. імпорт товарів збільшився з Туреччини  на 28,6%, США – на 14,8%, Нідерландів – на 0,9%; зменшився з Російської Федерації на 44,3%, Литви – на 33,6%,  Білорусі – на 32,5%, Німеччини – на 30,9%, Польщі – на 29,1%, Китаю – на 20,9%, Австрії – на 9,9%, Бразилії – на 1,9%, Італії – на 0,6%.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–листопаді 2020р. становив 19866,2 млн.грн, що на 12,8% більше від обсягу січня–листопада 2019р.

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2020р. становив 12977,7 млн.грн і зріс проти січня–листопада 2019р. на 11,8%.

 

ТРАНСПОРТ

 

 У січні–листопаді 2020р. вантажообіг підприємств транспорту становив 925,6 млн.ткм, або 93,9% від обсягу січня–листопада 2019р. Підприємствами  транспорту перевезено 1482,5 тис.т вантажів, що становить 86,3% від обсягів січня–листопада  2019р.

 

Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2020р. виконано вантажообіг в обсязі 870,9 млн.ткм, який зменшився на 9,1% порівняно із січнем–листопадом 2019р., та перевезено 1184,8 тис.т вантажів, що на 21,8% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року.

 

Річковим транспортом перевезено вантажів в обсязі 297,7 тис.т, що на 47,2% більше, ніж у січні–листопаді 2019р.

 

У січні–листопаді 2020р. пасажирообіг підприємств транспорту становив 360 млн.пас.км, або 55% від обсягу січня–листопада 2019р.

 

Послугами пасажирського транспорту скористалися 42,2 млн пасажирів, або 62,7% від обсягу січня–листопада 2019р.

 

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 21,9 млн пасажирів, що на 36,8% менше, ніж у січні–листопаді 2019р.

 

Міським електротранспортом перевезено 20,3 млн пасажирів, що становить 62,2% рівня січня–листопада 2019р.

 

Головне управління статистики

у Чернігівській області